Klik op het boekje om de meest recente webeditie van Tsjerkelûden te openen:

Kerkdiensten 3
Van de kerkenraad 4
Van de predikant 6
Veertigdagentijd en Pasen 7
Wijdekerk 7
Verslag kniepertjes bakken 8
In memoriam 9
Lectio Divina in de veertigdagentijd 10
Uitnodiging voor bijbels koken 12
Huispaaskaars 2023 13
Achter de schermen van de kerkrentmeesters 14
Wel en wee 16
Interview – Esther Albersen-Koehoorn 18
Tekst in beeld 20
Van de diaconie – collecterooster 21
Adressen 27

Archief Tsjerkelûden

36e jaargang nummer 5 (nov 2022 – feb 2023)

36e jaargang nummer 4 (sept 2022 – nov 2022)

36e jaargang nummer 3 (juni 2022 – september 2022)

36e jaargang nummer 2 (april 2022 – juni 2022)

36e jaargang nummer 1 (maart 2022 – april 2022)

35e jaargang nummer 5 (november 2021 – februari 2022)

35e jaargang nummer 4 (sep 2021 – nov 2021)
Overdenking, een jaar in Grou, van de beroepingscommissie, interview Thijs de Jong, kunst in de kerk.

35e jaargang nummer 3 (juli 2021 – sep 2021)
Nogmaals uitkomsten gemeentescan, even voorstellen: de nieuwe koster, interview.

35e jaargang nummer 2 (april 2021 – juni 2021)
Uitkomst gemeentescan, verhuizing van Grou naar Sneek, interview met Thom Nieuwenhuis, twee clowns volgen de zoeker op.

35e jaargang nummer 1 (feb 2021 – april 2021)
Op weg naar Pasen, lichtpunt in lockdown, opknapbeurt Sint-Piterkerk, afscheid Eddy van der Noord, interview Eelke Pander

34e jaargang nummer 5 (nov 2020 – feb 2021)
Even voorstellen: de ambulante predikant, interview Anneke Kronnemeijer

34e jaargang nummer 4 (sep 2020 – nov 2020)
Gebed afscheidsdienst Reinier, it doek is fallen, Interview Jan Zetzema

34e jaargang nummer 3 (juli 2020 – sep 2020)
Interview Douwe Ybema

34e jaargang nummer 2 ( april 2020 – juni 2020)
Op weg naar Pinksteren, interview Otto Visser

34e jaargang nummer 1 ( januari 2020 – maart 2020)
Interview Geertje Postma

33e jaargang nummer 5 (november 2019 – februari 2020)
Interview Tholly Jellema

33e jaargang nummer 4 (oktober 2019 – november 2019)
Interview Sjirk Seinen

33e jaargang nummer 3 (augustus 2019 – september 2019)
Interview Rutger Popkema

33e jaargang nummer 2 (half mei 2019 – juli 2019)
Groep naar Brazilië, Interview Marriët Trip