Klik op het boekje om de meest recente webeditie van Tsjerkelûden te openen:

Kerkdiensten 3
Van de kerkenraad 4
Van de predikant 6
Muzikale lezing 9 april 10
Zondagmiddag Meet up 21 april 12
Nieuws van Team Jeugdwerk 13
Wel en wee 14
Kleuren in de kerk 15
Interview met Elske van Dijk 17
Bernelûden – Dit is de dei 18
Van de diaconie – collecterooster 20
Adressen 23

Archief Tsjerkelûden

38e jaargang nummer 1 (feb – april 2024)

37e jaargang nummer 5 (nov 2023 – februari 2024)

37e jaargang nummer 4 (okt 2023 – november 2023)

37e jaargang nummer 3 (juni 2023 – okt 2023)

37e jaargang nummer 2 (april 2023 – juni 2023)
Samenwerking met Doarpskeamer, Bijbels koken, Interview Jettie de Jong

37e jaargang nummer 1 (feb 2023 – april 2020)

36e jaargang nummer 5 (nov 2022 – feb 2023)
Kerk open in de zomer, lichtjesavond, Top200, interview Jan van der Kuip, de grote reis

36e jaargang nummer 4 (sept 2022 – nov 2022)
Bij de Jacobsbron, startzondag programma, interview met Anne Kieft

36e jaargang nummer 3 (juni 2022 – september 2022)
Dominee Hage stelt zich voor, van opslag naar beleefplek en plannen voor de kerktuin

36e jaargang nummer 2 (april 2022 – juni 2022)
Van de beroepingscommissie en een interview met Anne bij de Weg

36e jaargang nummer 1 (maart 2022 – april 2022)
Sint Piterkerk online, actie kerkbalans 2022 en een interview met Joke Feijen

35e jaargang nummer 5 (november 2021 – februari 2022)
Terugblik op de oogstdienst en een interview met Geartsje de Kroon

35e jaargang nummer 4 (sep 2021 – nov 2021)
Overdenking, een jaar in Grou, van de beroepingscommissie, interview Thijs de Jong, kunst in de kerk.

35e jaargang nummer 3 (juli 2021 – sep 2021)
Nogmaals uitkomsten gemeentescan, even voorstellen: de nieuwe koster, interview.

35e jaargang nummer 2 (april 2021 – juni 2021)
Uitkomst gemeentescan, verhuizing van Grou naar Sneek, interview met Thom Nieuwenhuis, twee clowns volgen de zoeker op.