Je kunt altijd contact opnemen met de scriba en de predikant; zij zijn altijd bereikbaar voor vragen. Je kunt ook de contactpersonen van de verschillende activiteiten benaderen voor vragen; hun telefoonnummers en mailadressen vind je onder Agenda.

Predikant  
Ds. Reinier Nummerdor  predikant@sintpiterkerk.nl 0566 84 4444 
Kerkenraadkerkenraad@sintpiterkerk.nl
Marieke Meinderts, voorzitter0628275611
Pastorale berichten
Scriba Kerkenraadscriba@sintpiterkerk.nl
p/a Prot. Gemeente Grou-Jirnsum
Postbus 19, 9001 AA, Grou
Rutger Popkema0566 623277
College van diakenendiaconie@sintpiterkerk.nl
Henk Feenstra0566 651126
Trees Mulder
Thom Nieuwenhuis
College van Kerkrentmeesterskerkrentmeesters@sintpiterkerk.nl
Daniël van der Meulen, voorzitter0566 624949
Muriël Seinen, penningmeester
Henk Methorst, secretaris0566 624234
Financiële administratie
Jaap Verbeek
Sjonnema 16
Ledenadministratieledenadministratie@sintpiterkerk.nl
Annelies Bergsma
It Skûtsje 48
Koster Sint Piter Kerk
Eddy van der Noordkoster@sintpiterkerk.nl0654983002
Stationsweg 26
Autodienst
Thom Nieuwenhuis0566 84 11 74
Cantor-organist
Carl Vissercarl1681@hotmail.com0561 795 017
Liturgiecommissie
Nettie Meijer, voorzitter
Nieuwsbrief redactienieuwsbrief@sintpiterkerk.nl
Website redactieredactie@sintpiterkerk.nl

Contact
Als u (nog) geen lid bent van onze gemeente en meer over onze gemeente wilt weten, kunt u het beste contact opnemen met de scriba van de kerkenraad. Als u een gesprek wenst kunt u contact opnemen met onze predikant. De ledenadministratie ontvangt gaarne uw bericht omtrent geboorte of adoptie, doop, huwelijk en relaties, verhuizing, overlijden en wijziging lidmaatschap.