Je kunt altijd contact opnemen met de scriba en de predikant; zij zijn altijd bereikbaar voor vragen. Je kunt ook de contactpersonen van de verschillende activiteiten benaderen voor vragen.

Predikant  
ds. Helmer le Cointrepredikant@sintpiterkerk.nl 058-2675825
Taniaburg 47
8926 LW Leeuwarden
Ambulant predikant
Bereikbaar op werkdagen:
dinsdag en donderdag
Kerkenraad
Voorzitterkerkenraad@sintpiterkerk.nl
Pastorale berichten
Scriba Kerkenraadscriba@sintpiterkerk.nl
p/a Prot. Gemeente Grou-Jirnsum
Postbus 19, 9000 AA, Grou
Rutger Popkema0566 65 32 77
College van diakenendiaconie@sintpiterkerk.nl
Henk Feenstra0566 62 11 26
Trees Mulder
Thom Nieuwenhuis
College van Kerkrentmeesterskerkrentmeesters@sintpiterkerk.nl
Muriël Seinen, penningmeester
Henk Methorst, secretaris0566 624234
Financiële administratie
Jaap Verbeek
Sjonnema 16
Ledenadministratieledenadministratie@sintpiterkerk.nl
Annelies Bergsma
Kievitstraat 68
Koster Sint Piter Kerk
Tjitske van Lievenoogenkoster@sintpiterkerk.nl06-10727536
Kerkstraat 2
Autodienst
Thom Nieuwenhuis0566 84 11 74
Cantor-organist
Carl Vissercarl1681@hotmail.com0561 795 017
Liturgiecommissie
Nettie Meijer, voorzitter
Nieuwsbrief redactienieuwsbrief@sintpiterkerk.nl
Website redactieredactie@sintpiterkerk.nl

Contact
Als u (nog) geen lid bent van onze gemeente en meer over onze gemeente wilt weten, kunt u het beste contact opnemen met de scriba van de kerkenraad. Als u een gesprek wenst kunt u contact opnemen met onze predikant. De ledenadministratie ontvangt gaarne uw bericht omtrent geboorte of adoptie, doop, huwelijk en relaties, verhuizing, overlijden en wijziging lidmaatschap.