Je kunt altijd contact opnemen met de scriba en de predikant; zij zijn altijd bereikbaar voor vragen. Je kunt ook de contactpersonen van de verschillende activiteiten benaderen voor vragen.

Predikant  
da. Marije Hagepredikant@sintpiterkerk.nl
werkdagen di t/m do zaterdag en zondag
Kerkenraad
Voorzitterkerkenraad@sintpiterkerk.nl
Pastorale berichtenpastoraat@sintpiterkerk.nl
Scriba Kerkenraadscriba@sintpiterkerk.nl
p/a Prot. Gemeente Grou-Jirnsum
Postbus 19, 9000 AA, Grou
Rutger Popkemarutger.popkema@sintpiterkerk.nl0566 65 32 77
College van diakenendiaconie@sintpiterkerk.nl
Joke Feijenjoke.feijen@sintpiterkerk.nl
Jan van der Kuipjan.vanderkuip@sintpiterkerk.nl
Thom Nieuwenhuisthom.nieuwenhuis@sintpiterkerk.nl
College van Kerkrentmeesterskerkrentmeesters@sintpiterkerk.nl
Eelke Pandereelke.pander@sintpiterkerk.nl
Gerard Boukesgerard.boukes@sintpiterkerk.nl
Henk Methorst, secretarishenk.methorst@sintpiterkerk.nl0566 624234
Financiële administratie
Jaap Verbeek
Sjonnema 16
Ledenadministratieledenadministratie@sintpiterkerk.nl
Mirjam Boukes-Brauer
Setangel 9 Grou
Koster Sint Piter Kerk
koster@sintpiterkerk.nl06-49668884
Autodienst
E-mobiele auto bellen ma-vr 9.00-18.00 za tot 11.00 06-20603741
Cantor-organist
Carl Vissercarl1681@hotmail.com0561 795 017
Liturgiecommissie
Nettie Meijer, voorzitter
Nieuwsbrief redactienieuwsbrief@sintpiterkerk.nl
Website redactieredactie@sintpiterkerk.nl
Redactie Tsjerkeludentsjerkeluden@sintpiterkerk.nl

Contact
Als u (nog) geen lid bent van onze gemeente en meer over onze gemeente wilt weten, kunt u het beste contact opnemen met de scriba van de kerkenraad. Als u een gesprek wenst kunt u contact opnemen met onze predikant. De ledenadministratie ontvangt gaarne uw bericht omtrent geboorte of adoptie, doop, huwelijk en relaties, verhuizing, overlijden en wijziging lidmaatschap.