Bevestiging ds.Marije Hage

Op deze zondag vierden wij de wekelijkse eredienst in de kerk en is alles via “kerkdienstgemist.nl” terg te kijken in beeld en geluid vanuit de Sint Piterkerk. In deze dienst werd ds. Marije Hage bevestigd als predikant van de pkn gemeente Grou-Jirnsum
Lees hele bericht→

Nieuwe editie Tsjerkelûden

De juni editie van Tsjerkelûden is uit. Hierin o.a. dominee Hage die zich voorstelt, van opslag naar beleefplek en de plannen voor de kerktuin. Zie de Tsjerkelûden pagina op deze website of blader door het archief.
Lees hele bericht→

Nieuw ontwerp kerktuin, inloopavond

In het College van Kerkrentmeester leeft al langere tijd de wens om iets te doen aan de huidige toestand van de kerktuin en het hekwerk rondom. De indeling van de tuin is rommelig en het hek al lang aan een stevige onderhoudsbeurt toe. Tijd voor een nieuw ontwerp. Om te komen tot...
Lees hele bericht→

Verbouwing toren per 1 juni officieel afgerond

Nu bijna een jaar geleden, in juni 2021, zijn we gestart met de verbouwing van de toren. Het lokale architectenbureau VNL heeft op verzoek van het toenmalige college een mooi ontwerp gemaakt. Voor de uitvoering tekenden het bouwbedrijf Hooghiemster en het installatiebedrijf...
Lees hele bericht→

Schoolexamens

Elk jaar rond deze tijd is het weer spannend voor die jongeren welke te maken hebben met schoolexamens. Kost veel tijd en energie. Elk jaar brengt de diaconie daarom een kleine attentie rond bij de examenkandidaten. Kent u iemand die dit jaar eindexamen doet / heeft gedaan, wilt...
Lees hele bericht→

Kloosterweekend

Na twee corona-jaren mogen we weer op bezoek komen in het klooster. Daar de zomermaanden voor de deur staan en iedereen dan al veel plannen heeft, heb ik een optie genomen voor het weekend van 7 t/m 9 oktober. De broeders van Zundert hebben zelf de maand september vrij gehouden,...
Lees hele bericht→

Nieuwe predikant voor de pkn
gemeente Grou-Jirnsum.

Na een intensief beroepingsproces, heeft er op5 april jl. een gemeenteavond plaatsgevondenwaarin we ds. Marije Hage aan u als gemeentehebben voorgedragen.Tijdens deze avond is u het proces geschetst enheeft Marije zich samen met haar man voorgesteldaan onze gemeente. Het was...
Lees hele bericht→

Geven zonder contant

Vanaf nu is het mogelijk om op een nieuwe manier deel te nemen aan de collecte tijdens de dienst. Wij zijn vanaf deze maand gestart met Givt en zo kan je naast contant geld ook met jouw smartphone geven. In dit artikel lees je hoe het werkt en wat jij kan doen om ook zonder...
Lees hele bericht→

Activiteiten

Doarpskeamer Elke dinsdag vanaf 13.00 uur(naast de Kringloopwinkel), elke woensdagmorgen vanaf 10.00 uur in Friesmastate en elkevrijdagmiddag vanaf 13.00 uur in Friesmastate. Autodienst Wilt u naar de kerk of bij iemandkoffie drinken of naar een activiteit in het dorp....
Lees hele bericht→