Startzondag 2023

Op 17 september willen we het seizoen feestelijk aftrappen met een mooie startzondag. Na de vieringhebben we een leuk programma, waarvoor u allemaal van harte bent uitgenodigd.In grote lijnen zal de startzondag als volgt verlopen: 9.45 uur Viering11.00 uur Uitleg programma en...
Lees hele bericht→

Collecte 17 sep

1e doel slachtoffers aardbevingsramp Marokko De eerste collecte is voor slachtofferhulp aardbeving in Marokko. IBAN NL83 INGB 0000 0068 68 t.n.v. Rode Kruis 2e doel Gemeente Sint Piterkerk De tweede collecte is voor de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum.IBAN NL10 RABO 0356 2022...
Lees hele bericht→

Proeftuin

Doe mee met de gezellige proeftuin op zaterdag 8 juli 2023. Met o.a. hapjes, workshops (djembe, schilderern, haak/brei), spelletjes voor kinderen en live muziek.
Lees hele bericht→

Schoolexamens

Elk jaar rond deze tijd is het weer spannend voor die jongeren welke te maken hebben met schoolexamens. Kost veel tijd en energie. Daarnaast straks in spanning wachten op de uitslag. Daarom brengt de diaconie een kleine attentie rond bij de eindexamenkandidaten. Hierbij hebben we...
Lees hele bericht→

Doe je mee ( deel 2)

In vorige nieuwsbrief hebben we jullie gevraagd om “mee te doen”. Om op een praktische manier handen en voeten te geven aan het gemeente zijn in Grou/Jirnsum. Een oproep om je als vrijwilliger aan te melden als koster, als schoonmaker, als vlaggenist of als tuinman of-vrouw. Op...
Lees hele bericht→

Architectuurprijs voor ontwerp verbouwing Sint Piterkerk?

Architectuurprijs voor ontwerp verbouwing Sint Piterkerk? Het Grouster Architectenbureau VNL dingt met het ontwerp van de verbouwing van de toren van de Sint Piter kerk mee naar de Vredeman de Vries Architectuurprijs 2023, samen met 12 andere ontwerpen. We hebben de inschrijving...
Lees hele bericht→

Doe je mee ??

In een vorige Nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat het dienstverband van onze koster Tjitske van Lievenoogen, vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, met ingang van 20 juli aanstaande eindigt. Dat is buitengewoon jammer, in de eerste plaats voor Tjitske zelf. Het plaatst onze...
Lees hele bericht→

Tsjerkelûden jaargang 37 nummer 2

Op onze speciale webpagina vind je de nieuwste (digitale) uitgave van ons kerkblad Tsjerkelûden. Daarnaast is er voor de liefhebbers het archief met oude uitgave’s. In de nieuwste versie lees je o.a. over de samenwerking met Dorpskeamer en over Bijbels koken. Verder in deze...
Lees hele bericht→

Veertigdagentijd | Veranderingen(5)

Lente, alles groet en bloeit en veranderd. De veertig dagen op weg naar Pasen gaat we op zoek naar verhalen over veranderingen. Wat voor keuzes maken mensen op te veranderen, om weer tot bloei te komen. Ga je mee ? De laatste keer zijn we in de oude trouwzal van Grou bij Yinyoga...
Lees hele bericht→