Je kunt bij de Protestantse Gemeente Grou-Jirsum collectemunten kopen die in de Sint Piterkerk te gebruiken zijn. In plaats van geld doe je dan een collectemunt in de collectezak of zendingsbus.

De munten zijn er in waarden van:

  • € 0,50
  • € 1,-
  • € 2,-
  • € 5,-

Je kunt de collectemunten afhalen bij Klaas Stelma of bestellen. Hiervoor maak je het bedrag van je keuze over op rekening NL05 RABO 03064 968 79 t.n.v. CvK Prot. Gem. Grou- Jirnsum. Vermeld bij de overschrijving je naam en adres en de soort munten die je wilt ontvangen. De munten worden dan thuisgestuurd.

Tip:
Als je een maandelijkse automatische overschrijving regelt, krijg je iedere maand vanzelf de collectemunten toegestuurd zonder er verder over na te hoeven denken.