Steun jij ons?

In Nederland wordt de kerk niet gesubsidieerd. Het geld dat nodig is voor gebouwen, predikanten en andere werkers wordt door de leden bij elkaar gebracht. Dat gebeurt bij de Actie Kerkbalans, door kerkcollecten en door giften.

Minstens zo belangrijk is de persoonlijke inzet van wie daartoe in staat is. Denk aan wat er allemaal in de wijkkerken gebeurt: bezoekwerk, kringwerk, jeugdwerk, diaconaat. Maar ook kosterswerk, beheer, administratie, bezorging kerkblad, enzovoorts.