Hoe word ik lid?

Heb je een mooie ervaring opgedaan in een kerk? Heeft God voor jou betekenis (gekregen) en wil je je geloof delen? Voel je je thuis bij de mensen in jouw gemeente? Dan kun je je aansluiten bij een kerkelijke gemeente door lid te worden. Elke gemeente is blij als je erbij komt. Je kunt het beste contact opnemen met de predikant of scriba (secretaris). Adressen vind je hier. Zij zorgen er dan voor dat je wordt ingeschreven in het ledenregister van onze gemeente.

Aan het lidmaatschap van een kerk zijn geen kosten verbonden. Het staat je vrij zelf te bepalen hoeveel je wilt en kunt bijdragen. Dat geldt zowel voor financiële bijdragen als voor bijdragen in tijd en inzet.

Up-to-date ledenadministratie: help je mee?

Een up-to-date ledenadministratie is belangrijk voor een goed georganiseerd gemeenteleven. Leden kunnen daarbij helpen door tijdig wijzigingen door te geven, bijvoorbeeld bij geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing.

Heb je een gezinsmutatie? Wil je dit dan schriftelijk doorgeven aan Annelies Bergsma, It Skûtsje 48, 9001 HK Grou. Of via de e-mail naar: ledenadministratie@sintpiterkerk.nl

Uitschrijven

Wanneer je je als lid wilt laten uitschrijven, kun je dit kenbaar maken bij de ledenadministratie van de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum.
Wil je dit dan schriftelijk doorgeven aan Annelies Bergsma, It Skûtsje 48, 9001 HK Grou. Of via de e-mail naar: ledenadministratie@sintpiterkerk.nl