We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Jouw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie Kerkbalans.

Kerkbalans is de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. Onze gemeente organiseert de actie in januari/februari. Vrijwilligers brengen enveloppen rond, met daarin een brochure, een brief én een reactieformulier. Dat formulier wordt vervolgens weer opgehaald. En dan breekt een spannend moment aan: krijgt de gemeente de begroting rond op grond van de toegezegde bedragen?

Kerkbalans

Omzien naar elkaar, samen het geloof beleven, aandacht voor mensen die eenzaam zijn of ziek: kerk zijn we met elkaar. Dit betekent ook dat we samen verantwoordelijk zijn voor de kosten van de kerk.

Met Actie Kerkbalans zetten tientallen vrijwilligers zich in en gaan op pad om geld in te zamelen voor onze kerk in Grou-Jirnsum.

Handige informatie

Hoeveel geven aan de kerk?

Wij vragen u als gemeenteleden om naar vermogen bij te dragen. Meer over richtbedragen en geven naar draagkracht leest u hier.

Rekeningnummer

U kunt uw bijdrage zelf via de bank over maken aan de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum, NL26RABO 033 0853 686 o.v.v. uw naam en kerkbalans 2024.

Een periodieke gift is extra voordelig

Als u van plan bent om verschillende jaren achtereen bij te dragen aan de Actie Kerkbalans – dus een vaste bijdrage te geven aan de kerk – dan kunnen de belastingregels nog meer in uw voordeel werken. En in dat van de kerk, want u kunt ook (een deel van) het fiscale voordeel aan de kerk doen toekomen door een hogere bijdrage toe te zeggen. U vindt hier meer informatie.

Donatie doen?

U bent geen lid, maar u wilt toch graag bijvoorbeeld het diaconale werk van de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum steunen of u wilt bijdragen aan de instandhouding van de Sint Piterkerk? U kunt ons ook steunen met een eenmalige donatie.

Stuur een berichtje aan kerkrentmeesters@sintpiterkerk.nl waarin u aangeeft welk doel u wilt steunen (bijvoorbeeld: het diaconale werk, of onderhoud en verbetering van de Sint Piterkerk). Wij zorgen er dan voor dat uw gift voor dat doel wordt ingezet.

We stellen het op prijs als u bereid zou zijn uw gegevens achter te laten, zodat we u in kunnen schrijven als donateur en persoonlijk kunnen bedanken. Wilt u dit liever niet, dan kunt u ook rechtstreeks uw bijdrage overmaken op
NL26 RABO 033 0853 686 o.v.v. ‘donatie’.