De taken van de diaconie in de kerkdiensten zijn het actief regelen en dienstbaar zijn bij het vieren van het Heilig Avondmaal en het collecteren voor diaconale bestemmingen. Dit zijn voor de gemeente de meest zichtbare taken. Het takenpakket van de diaconie is echter wel breder. In de breedste zin van het woord zijn we verantwoordelijk voor “de dienst aan de ander”. De diaconie is dan ook erg betrokken bij de wereld om ons heen. De diakenen zorgen ervoor dat er een collecterooster is en dat steun wordt gegeven aan tal van projecten in binnen- en buitenland, aan het vluchtelingenwerk, het werelddiaconaat, de zending. Ook wordt in de eigen dorpsgemeenschap steun verleend aan mensen en gezinnen waarvoor de hulp van instanties tekortschiet.

De diaconie organiseert samen met een aantal vrijwilligers de zieken-/bloemenzondag in september en is betrokken bij de oogstdienst in november. Met Kerst en Pasen vraagt de diaconie aandacht voor de schrijfacties voor gevangenen. En in de 40-dagentijd organiseren de diakenen samen met gemeenteleden activiteiten die ons kunnen helpen concreet te maken wat barmhartigheid en gerechtigheid betekenen.