Een periodieke gift is extra voordelig

Als u van plan bent om verschillende jaren achtereen bij te dragen – dus een vaste bijdrage te geven aan de kerk – dan kunnen de belastingregels nog meer in uw voordeel werken. En in dat van de kerk, want u kunt ook (een deel van) het fiscale voordeel aan de kerk doen toekomen door een hogere bijdrage toe te zeggen.

TERMIJNEN

Als u namelijk ten minste vijf jaar achtereen, behoudens de onzekere gebeurtenis van een overlijden, een bijdrage geeft en deze als schenkingen laat vastleggen in een overeenkomst, dan zijn de schenkingen volledig aftrekbaar. Er geldt dan geen drempel van 1% van uw inkomen en geen maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel. Dat kan u als trouwe gever, een fiscaal voordeel opleveren dat kan oplopen tot 49,5%. met de Schenkcalculator op de website van de PKN kunt u eenvoudig berekenen wat uw voordeel is. De website laat ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de gemeente.

Zo kunt u uw bijdrage verhogen, zonder dat het u extra geld kost.

Met een ‘Overeenkomst periodieke gift’ verplicht u zich elk jaar hetzelfde bedrag aan de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum te betalen. De eventuele termijnen en betaalmaanden geeft u aan op het formulier voor de periodieke gift.


Hoe werkt het? (in 5 simpele stappen)

  1. Download hieronder de Overeenkomst Periodieke gift (kerk of diaconie).
  2. Vul de overeenkomst digitaal in en stuur deze zonder deze – zonder handtekening – per e-mail op naar kerkrentmeesters@sintpiterkerk.nl.
  3. Wij vullen de overeenkomst aan met gegevens van de gemeente (o.a. transactienummer), ondertekenen twee exemplaren en sturen deze per e-mail aan u terug.
  4. U ondertekent beide exemplaren en stuurt er één per e-mail terug.
  5. U betaalt jaarlijks de periodieke gift conform de overeenkomst.

    Het is van belang dat u uw exemplaar goed bewaart. Als de belastingdienst daarom vraagt, moet u de overeenkomst namelijk overleggen.

    N.B. Uitprinten, met de pen invullen en per post toesturen naar postbus 19, 9000 AA in Grou (onder vermelding van Kerkrentmeesters) kan ook. In dat geval kunt u beide exemplaren van de overeenkomst direct ondertekenen en krijgt u één ondertekend exemplaar retour.

Heeft u hulp nodig?

We spreken geregeld mensen die best bereid zijn om een overeenkomst voor een periodieke schenking aan te gaan, maar opzien tegen het papierwerk. Wij zijn uiteraard bereid om u te helpen. Mail of bel dan gerust een van onze Kerkrentmeesters.

Een lijst met veel gestelde vragen vindt u hier