De Sint Piterkerk beschikt over een aantal zalen en faciliteiten voor bijeenkomsten. De zalen variëren in grootte en kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

Ons kerkgebouw is het middelpunt van zondagse erediensten. Voor activiteiten op andere momenten in de week is ons gebouw (of enkele zalen) te huur voor niet-kerkelijke activiteiten. Onze zalen zijn uitstekend geschikt voor lezingen, vergaderingen, muziek- en zanglessen, presentaties of concerten (de Kerkzaal). De kerkenraad hanteert het beleid dat het gebouw alleen beschikbaar wordt gesteld voor activiteiten die niet in strijd zijn met onze geloofsovertuiging of met activiteiten in onze gemeente. Voor reserveringen of meer informatie kunt u contact opnemen met de koster. Bij twijfel of een activiteit past binnen de identiteit van het gebouw, beslist de kerkenraad.

De kerkzaal wordt binnenkort voorzien van een professioneel audio-video systeem met meerdere camera’s en de mogelijkheid tot streamen via internet. Ook is de kerkzaal voorzien van een beamer voor grootbeeld-projectie.

Contact
Mevr. Tjitske van Lievenogen, 06 – 107 275 36, mail: koster@sintpiterkerk.nl

Huurprijzen worden berekend per dagdeel.
Een dagdeel is ochtend, middag of avond (maximaal 4 uren)
           

De kerkzaal wordt alleen verhuurd met koster. Bij de standaard verhuur van een van de ruimtes of de kerkzaal per dagdeel, bent u zelf verantwoordelijk om deze ook weer in dezelfde staat (schoon) op te leveren. Kosten als gevolg van onvoldoende uitgevoerde schoonmaak zullen op de huurder worden verhaald. 

Prijslijst per 1 januari 2022

Huur kerkzaal€ 300,- per dagdeel
– Extra repetitie in de kerkzaal € 125,- per keer
Huur catechisatielokaal€ 60,- (vaste groepen € 40,-) per dagdeel
Inzet koster bij bovenstaande€ 30,- per uur (o.b.v. werkelijk benodigde tijd)

Overige zaken

Gebruik WiFiGratis
Huur beamer, laptopGratis
Huur audio installatieGratis
Koffie en thee€ 1,- per kop
Klokluiden€ 20,- per keer
Vlag op de toren€ 35,- per dag

Tarieven rouw- en trouwdiensten

Tarief uitvaarten
Voor kerkledenHuur kerkzaal gratis, koster gratis. Organist dient wel vergoed te worden
Voor niet-ledenHuur kerkzaal € 300,- exclusief kosterskosten en vergoeding organist
Tarief trouwdiensten
Voor kerkledenHuur kerkzaal gratis, exclusief kosterskosten en vergoeding organist
Voor niet-ledenHuur kerkzaal € 300,- exclusief kosterskosten en vergoeding organist