Financiën, beheer van de gebouwen en personeelszaken van de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum worden behartigd door het College van Kerkrentmeesters. De hulp aan de naasten in de buurt, land en wereldwijd valt onder het College van Diakenen.

Beide colleges zijn vertegenwoordigd in de Kerkenraad, die uiteindelijk alle besluiten neemt over het reilen en zeilen van de gemeente als geheel.

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Predikant:
Ds. Helmer le Cointre (ambulante predikant voor 20 uren in de week)
Taniaburg 47
8926 LW  Leeuwarden

Werkdagen: dinsdag en donderdag
Op werkdagen bereikbaar op: 058-2675825
predikant@sintpiterkerk.nl

Voorzitter kerkenraad:
M. (Marieke) Meinderts
Tjallinga
9001 LA Grou
0566-
kerkenraad@sintpiterkerk.nl

Ouderlingen met bepaalde opdracht

Scriba:
R. (Rutger) Popkema

Diaconie:

H. (Henk) Feenstra

T. (Trees) Mulder

T. (Tom) Nieuwenhuis

Ouderling kerkrentmeesters:
kerkrentmeesters@sintpiterkerk.nl

M. (Muriël) Seinen
Rijksweg 15
9011 VA Jirnsum
0566-601200