Financiën, beheer van de gebouwen en personeelszaken van de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum worden behartigd door het College van Kerkrentmeesters. De hulp aan de naasten in de buurt, land en wereldwijd valt onder het College van Diakenen.

Beide colleges zijn vertegenwoordigd in de Kerkenraad, die uiteindelijk alle besluiten neemt over het reilen en zeilen van de gemeente als geheel.

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Predikant:
Ds. R.E. (Reinier) Nummerdor
De Boeier 27
9001 JJ Grou
0566-84 4444
predikant@sintpiterkerk.nl

Voorzitter kerkenraad:
M. (Marieke) Meinderts
Tjallinga
9001 LA Grou
0566-
kerkenraad@sintpiterkerk.nl

Ouderlingen met bepaalde opdracht

Scriba:
R. (Rutger) Popkema

Diaconie:

H. (Henk) Feenstra

T. (Trees) Mulder

T. (Tom) Nieuwenhuis

Ouderling kerkrentmeesters:
B. D. (Daniël) van der Meulen
Leechlân 10
9001 ZH Grou
0566-624949
kerkrentmeesters@sintpiterkerk.nl

M. (Muriël) Seinen
Rijksweg 15
9011 VA Jirnsum
0566-601200


Beleidsplan (volgt later)