Financiën, beheer van de gebouwen en personeelszaken van de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum worden behartigd door het College van Kerkrentmeesters. De hulp aan de naasten in de buurt, land en wereldwijd valt onder het College van Diakenen.

Beide colleges zijn vertegenwoordigd in de Kerkenraad, die uiteindelijk alle besluiten neemt over het reilen en zeilen van de gemeente als geheel.

Predikant:
Ds. Helmer le Cointre (ambulante predikant voor 20 uren in de week)
Taniaburg 47
8926 LW  Leeuwarden

Werkdagen: dinsdag en donderdag
Op werkdagen bereikbaar op: 058-2675825
predikant@sintpiterkerk.nl

Kerkenraad:

Bereikbaar via kerkenraad@sintpiterkerk.nl