WORD VRIEND VAN DE SINT PITERKERK

De Sint Piterkerk is een begrip in Grou: een beeldbepalend monumentaal gebouw met een geschiedenis die teruggaat tot de 12e eeuw. Maar ook een centrum voor tal van activiteiten: concerten, exposities, lezingen, trouwerijen, rouwdiensten en andere bijeenkomsten. Regelmatig worden er ook rondleidingen georganiseerd. De Sint Piterkerk is immers voor ons allemaal!

Om de Sint Piterkerk te behouden hebben we je steun hard nodig! Word daarom Vriend van de Sint Piterkerk.

Instandhouding Sint Piterkerk

Als gemeente zorgen wij voor het onderhoud en de restauratie van het gebouw. Ook zorgen wij dat in de kerk allerlei culturele en andere activiteiten kunnen plaatsvinden. Jaarlijks is daarvoor veel geld nodig.

Door Vriend te worden van de Sint Piterkerk steunt u ons bij onze activiteiten. Zeker in de huidige tijd kunnen wij die steun heel goed gebruiken. Met uw bijdrage zorgt u dat wij het gebouw kunnen blijven onderhouden en onze activiteiten kunnen blijven organiseren. Uiteraard houden wij u via onze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte van ons programma en andere evenementen in de Sint Piterkerk. U kunt al Vriend van de Sint Piterkerk worden voor een bijdrage van € 20,00 per jaar.

ANBI-status

De Protestantse Gemeente te Grou-Jirnsum heeft een ANBI-status (nr. 823358653). Dit betekent dat u uw vriendenbijdrage als gift kunt aftrekken van de belasting. Meer informatie hierover is te vinden via: Periodieke giften.

Ja, ik word Vriend van de Sint Piterkerk

Vind je ook dat de Sint Piterkerk beeldbepalend is voor Grou en dat dat zo moet blijven? Steun ons dan met een jaarlijkse donatie.

Je bijdrage (minimaal € 20,00) is meer dan welkom op bankrekeningnummer NL10 RABO 0356 2022 08 t.n.v. Prot. Gem. Grou-Jirnsum.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan ledenadministratie@sintpiterkerk.nl

Met je bijdrage:

  • Onderhouden en renoveren wij de Sint Piterkerk en de inventaris van de kerk
  • Zorgen wij voor openstelling van de kerk voor iedereen
  • Bieden wij een gevarieerd programma-aanbod
  • Kunnen wij de kerk aanpassen aan de eisen van deze tijd

Word je ook Vriend van de Sint Piterkerk?

–             Ontvang je onze nieuwsbrief
–             Informeren wij je over het programma met evenementen, concerten en tentoonstellingen.