De zoeker van Grou zoekt lichtpuntjes

Een videoproject voor de Advent Ergens in Grou loopt een man met een hoed en een lichtje. Ook op klaarlichte dag loopt hij nog met een lampje. Wie is hij? Wat doet hij daar met dat lampje? Het is de zoeker. Hij is op zoek naar lichtpuntjes in een donkere wereld. Hij wil weten...
Lees hele bericht→

Brandveiligheid Sint Piter

Misschien weet je het nog, eind 2019 roken we tijdens een dienst een scherpe brandlucht. Dit, en het gegeven dat er zo nu en dan toch kerken afbranden na eeuwen zonder problemen, is voor de Kerkrentmeesters aanleiding geweest om de brandveiligheid van de Sint Piter onder de loep...
Lees hele bericht→

Dienst van Gedachtenis

Gedachtenis -Inleidende woorden -we noemen de namen en ontsteken de kaarsen Jitske Praamstra, overleden op 21 december 2019 op de leeftijd van 74 jaar Folkertje van der Wout-Tamminga, overleden op 19 maart 2020 op de leeftijd van 87 jaar Willemke Leijstra-van Dijk overleden op 1...
Lees hele bericht→

Vanuit de kerkenraad week 47

De kerkenraad heeft weer vergaderd en we hebben gekeken naar mogelijkheden om samen met de gemeente stappen te zetten in het beroepingsproces. We blijven zoeken naar innovatie ideeën en hopen u hier binnenkort meer over te vertellen. Daarnaast is gesproken over een verruiming van...
Lees hele bericht→

Afscheid van koster Eddy van Noord

Eddy van der Noord neemt afscheid als koster en wordt ambassadeur van de Sint Piter De meesten van u zijn al bekend met de enorme veelzijdigheid van onze koster Eddy van der Noord. Behalve koster is hij schrijver, uitgever van prachtige boeken en samen met zijn partner...
Lees hele bericht→

Een hartelijk welkom voor dominee Helmer le Cointre

Vanaf vandaag mogen we ds. Le Cointre van harte welkom heten in onze gemeente Grou/Jirnsum. Helmer zal de komende periode als tijdelijke dominee onze gemeente ondersteunen. De komende tijd zal vooral in het teken staan van kennismaken en ontmoeten. Tijdens de zondagochtenddienst...
Lees hele bericht→

Vanuit de Kerkenraad week 44

Komende zondag 1 november kunnen we als gemeente tijdens de zondagse dienst kennis maken met onze ambulant predikant ds. Helmer le Cointre. Mocht het u niet lukken om aanwezig te zijn, dan is het mogelijk om deze kennismaking later ook terug te zien via onze site...
Lees hele bericht→

Even voorstellen: de ambulante predikant

Met ingang van 1 november heb ik het voorrecht om als ambulante predikant uw gemeente te mogen dienen. Mijn naam is Helmer le Cointre, 63 jaar, en ik was sinds 1992 als predikant verbonden aan de Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen in Leeuwarden. op 6 september heb ik daar...
Lees hele bericht→

Vanuit de kerkenraad week 42

Met ingang van 1 november zal ds. Helmer le Cointre als ambulante predikant in Grou komen werken voor 20 uren in de week. Ds. Le Cointre wordt deze maand 64 jaar, en was tot 6 september verbonden aan de Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen in Leeuwarden. Hij studeerde aan de...
Lees hele bericht→