Tsjerkelûden november

Een nieuwe Tsjerkelûden is uit. Hierin o.a. nieuws over de autodienst, van de kerkenraad, Preken ds. Nummerdor gebundeld en een interview met Geartsje de Kroon. De webversie is digitaal te bekijken op onze speciale Tsjerkelûden pagina. Bekijk hier ook het archief met eerdere versies vanaf 2019.