Avondmaal viering

De kerkenraad heeft weer vergaderd. Iedere keer staat het onderwerp Corona op de agenda. We bespreken met elkaar wat de landelijke PKN hierover meldt, maar ook hoe wij daar invulling aan willen geven. We houden steeds rekening met onze lokale situatie en de veiligheid die we willen borgen maar ook de behoefte van meer ontmoeting en invulling van tradities.

Alles overwegende hebben we besloten om het avondmaal weer met elkaar te gaan vieren. Dit zal op aangepaste wijze plaatsvinden. Voor dit jaar nog hebben we besloten om de zondag voor Allerzielen (31 oktober) en derde advent (12 december) samen avondmaal te vieren in de Sint Piterkerk.

Over de auteur