VIDEO | Kerkdienst 30 mei

Orde van dienst.Welkom, mededelingen en aansteken van dekaarsenIntochtslied : 210: 1 en 2Groet, bemoediging Voorganger: De Heer zal bij u zijnAmbtsdrager: de Heer zal u bewarenV: Onze hulp is in de naam van de HeerA: die hemel en aarde gemaakt heeft,V: die trouw houdt tot in...
Lees hele bericht→

VIDEO | Kerkdienst 23 mei

Orde van dienst. Lied 681Veni Sancte Spiritus,tui amoris ignem accende.Veni Sancte Spiritus,veni Sancte Spiritus.Kom by ús, o hill’ge Geast,stek yn ús oan it ljocht fan jo leafde.Kom by ús, o hill’ge Geast,kom by ús, o hill’ge Geast.Kom tot ons, o heil’ge Geest,in ons ontsteekt...
Lees hele bericht→

VIDEO | Kerkdienst 16 mei

Orde van dienst.Welkom, mededelingen en aansteken van dekaarsenStil gebedIntochtslied: 27: 1 en 7Votum en groetGebedLied: 663Schriftlezing: Johannes 17: 1 – 9Lied: 809Preek.OrgelspelLied: 756: 1, 2, 4 en 6Gebeden – stil gebed – Onze Vader:Onze Vader in de hemel,...
Lees hele bericht→

VIDEO | Kerkdienst 09 mei

Orde van dienst.Welkom, mededelingen en aansteken van de kaarsenIntredelied 66: 1 en 6 Groet, bemoedigingKyrie: gebedGlorialied 619: 1, 5 en 6Gebed van de zondag.Schriftlezing: Hooglied 7: 1-2; 7: 11-12; 8: 3-4Lied: 33: 5 en 8Schriftlezing: 1 Johannes 4: 7 – 21Schriftlezing:...
Lees hele bericht→

De zoeker zoekt verder (10)

De zoeker zoekt verder In zijn laatste filmpje is de Zoeker op zoek naar het ‘Ezelpad’ en hij wil weten wat het verschil is tussen een paard en een ezel en waarom Jezus op Palmzondag op een ezel de stad binnenkwam en niet op een paard. Bij de Sint Piter ontmoet de Zoeker...
Lees hele bericht→

Van de kerkenraad

De afgelopen maanden hebben ook in het teken gestaan van het werven van een nieuwe koster. We kunnen u melden dat per 1 april Tjitske van Lievenoogen onze nieuwe koster zal zijn. Ze verhuist per 14 mei a.s. naar de kosterswoning. We zijn erg blij dat Eddy het inwerken van Tjitske...
Lees hele bericht→

De zoeker zoekt verder (9)

De Zoeker gaat weer op pad met zijn kaart. Deze keer moet hij bij ‘De Graanweg’ zijn. Het brengt hem bij Bouwine Tijmstra, die vertelt over haar yoga-praktijk, waar ze mensen helpt om los te laten en te wortelen. Eenbijzonder verhaal als je ziet wat er deze zondag aan de orde is:...
Lees hele bericht→

Kerkdienst 21 maart

Ook op deze 5-de zondag in de 40-dagen tijd vieren wij de wekelijkse eredienst nog zonder kerkgangers en wel met twee voorzangers.Deze dienst is online te zien en te horen op youtube via: www.sintpiterkerk.nl en via www.kerkomroep.nl.Medewerkenden aan de dienst:Voorganger: Ds. H...
Lees hele bericht→

De Zoeker zoekt verder (8)

De Zoeker gaat weer op pad met zijn kaart. Deze keer moet hij ‘De Brooddeel’zijn. Het brengt hem in Jirnsum, waar aan deLeppedyk de boerderij van Joël van den Brink staat (Yn ‘e Sinne Farm). Daar wordt op een bijzondere manier het ‘delen’ in praktijk gebracht,waar het ook in het...
Lees hele bericht→