Tsjerkelûden november

Een nieuwe Tsjerkelûden is uit. Hierin o.a. nieuws over de autodienst, van de kerkenraad, Preken ds. Nummerdor gebundeld en een interview met Geartsje de Kroon. De webversie is digitaal te bekijken op onze speciale Tsjerkelûden pagina. Bekijk hier ook het archief met eerdere...
Lees hele bericht→

Avondmaal viering

De kerkenraad heeft weer vergaderd. Iedere keer staat het onderwerp Corona op de agenda. We bespreken met elkaar wat de landelijke PKN hierover meldt, maar ook hoe wij daar invulling aan willen geven. We houden steeds rekening met onze lokale situatie en de veiligheid die we...
Lees hele bericht→

DOOPDIENST

De Doopdienst van 22 augustus is hier te bekijken.   Download liturgie
Lees hele bericht→

Zomer in de Sint Piterkerk

Open kerk: zaterdagmiddag De mooie Sint Piterkerk niet alleen van buiten, maar ook van binnen bekijken? Het kan op zaterdagen tussen 13.30 en 17.00 uur. Er is altijd iemand aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De geldende corona-regels worden aangehouden.
Lees hele bericht→

Gezocht

Op zondag 19 september hopen we een mooie startzondag met elkaar te kunnen vieren. Graag zouden we een aantal gemeenteleden willen vragen om deze startzondag voor te bereiden. Wie van jullie heeft creatieve ideeën, kan goed organiseren, kan gemakkelijk mensen verbinden of vindt...
Lees hele bericht→

VIDEO | Kerkdienst 30 mei

Orde van dienst.Welkom, mededelingen en aansteken van dekaarsenIntochtslied : 210: 1 en 2Groet, bemoediging Voorganger: De Heer zal bij u zijnAmbtsdrager: de Heer zal u bewarenV: Onze hulp is in de naam van de HeerA: die hemel en aarde gemaakt heeft,V: die trouw houdt tot in...
Lees hele bericht→

VIDEO | Kerkdienst 23 mei

Orde van dienst. Lied 681Veni Sancte Spiritus,tui amoris ignem accende.Veni Sancte Spiritus,veni Sancte Spiritus.Kom by ús, o hill’ge Geast,stek yn ús oan it ljocht fan jo leafde.Kom by ús, o hill’ge Geast,kom by ús, o hill’ge Geast.Kom tot ons, o heil’ge Geest,in ons ontsteekt...
Lees hele bericht→

VIDEO | Kerkdienst 16 mei

Orde van dienst.Welkom, mededelingen en aansteken van dekaarsenStil gebedIntochtslied: 27: 1 en 7Votum en groetGebedLied: 663Schriftlezing: Johannes 17: 1 – 9Lied: 809Preek.OrgelspelLied: 756: 1, 2, 4 en 6Gebeden – stil gebed – Onze Vader:Onze Vader in de hemel,...
Lees hele bericht→

VIDEO | Kerkdienst 09 mei

Orde van dienst.Welkom, mededelingen en aansteken van de kaarsenIntredelied 66: 1 en 6 Groet, bemoedigingKyrie: gebedGlorialied 619: 1, 5 en 6Gebed van de zondag.Schriftlezing: Hooglied 7: 1-2; 7: 11-12; 8: 3-4Lied: 33: 5 en 8Schriftlezing: 1 Johannes 4: 7 – 21Schriftlezing:...
Lees hele bericht→