Geven zonder contant

Vanaf nu is het mogelijk om op een nieuwe manier deel te nemen aan de collecte tijdens de dienst. Wij zijn vanaf deze maand gestart met Givt en zo kan je naast contant geld ook met jouw smartphone geven. In dit artikel lees je hoe het werkt en wat jij kan doen om ook zonder...
Lees hele bericht→

Nieuwe Tsjerkelûden online

Vanaf vandaag staat de nieuwe webeditie van Tsjerkelûden weer online. Hierin o.a. een bericht van de kerkenraad over het beroepingsproces en ook komt de beroepingscommissie aan het woord. Daarnaast een interview met Anne bij de Weg en meer. Ga naar onze webpagina voor de nieuwste...
Lees hele bericht→

Autodienst

Autodienst: Wilt u naar de kerk of bij iemandkoffie drinken of naar een activiteit in het dorp. DeE-mobiele auto (06-20603741) is er voor alleGrousters . Gebruik: overdag 7 dagen per week.Afspraken: dagelijks bellen tussen 9.00 en 18.00 uen zaterdags tot 11.30 uur.
Lees hele bericht→

Vanuit de kerkenraad

Naar aanleiding van de versoepelingen in het land hebben ook wij gekeken naar de wijze waarop we daar als gemeente met de kerk invulling aan willen geven. We voelen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zien ook dat er aandacht moet zijn voor de geestelijke gezondheid van...
Lees hele bericht→

Tsjerkelûden november

Een nieuwe Tsjerkelûden is uit. Hierin o.a. nieuws over de autodienst, van de kerkenraad, Preken ds. Nummerdor gebundeld en een interview met Geartsje de Kroon. De webversie is digitaal te bekijken op onze speciale Tsjerkelûden pagina. Bekijk hier ook het archief met eerdere...
Lees hele bericht→

Avondmaal viering

De kerkenraad heeft weer vergaderd. Iedere keer staat het onderwerp Corona op de agenda. We bespreken met elkaar wat de landelijke PKN hierover meldt, maar ook hoe wij daar invulling aan willen geven. We houden steeds rekening met onze lokale situatie en de veiligheid die we...
Lees hele bericht→

DOOPDIENST

De Doopdienst van 22 augustus is hier te bekijken.   Download liturgie
Lees hele bericht→

Zomer in de Sint Piterkerk

Open kerk: zaterdagmiddag De mooie Sint Piterkerk niet alleen van buiten, maar ook van binnen bekijken? Het kan op zaterdagen tussen 13.30 en 17.00 uur. Er is altijd iemand aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De geldende corona-regels worden aangehouden.
Lees hele bericht→

Gezocht

Op zondag 19 september hopen we een mooie startzondag met elkaar te kunnen vieren. Graag zouden we een aantal gemeenteleden willen vragen om deze startzondag voor te bereiden. Wie van jullie heeft creatieve ideeën, kan goed organiseren, kan gemakkelijk mensen verbinden of vindt...
Lees hele bericht→