Nieuwe Tsjerkelûden

De nieuwe Tsjerkelûden jaargang 36 nummer 5 is weer uit. Deze is hier digitaal te lezen op deze website.

In dit nummer o.a.
Kerkdiensten, van de kerkenraad, kerk open in de zomer, lichtjesavond, an de predikant, Top2000, aan tafel, Interview – Jan van der Kuip, de grote reis, tekst in beeld, onderweg en toch thuis, van de diaconie