Nieuwste Tsjerkelûden online

De 37e jaargang nummer 1 van Tsjerkelûden is uit. Tsjerkelûden verschijnt vijf keer per jaar. Hierin weer veel informatie vanuit onze gemeente en een interview met Esther Albersen-Koehoorn. Bekijk de nieuwste uitgave online of lees oude exemplaren terug in ons online archief. Je vind deze onder het kopje Info op de homepage.

In dit nummer:

Kerkdiensten
Van de kerkenraad
Van de predikant
– Veertigdagentijd en Pasen
– Wijdekerk
– Verslag kniepertjes bakken
– In memoriam
– ectio Divina in de veertigdagentijd
Uitnodiging voor bijbels koken
Huispaaskaars 2023
Achter de schermen van de kerkrentmeesters
Wel en wee
Interview – Esther Albersen-Koehoorn
Tekst in beeld
Van de diaconie – collecterooster
Adressen