Laatste papieren Tsjerkelûden

Met een mix van nostalgie en vooruitgang willen we jullie op de hoogte stellen van een verandering binnen onze gemeente. Na jaren van trouwe verspreiding van ons geliefde papieren kerkblad Tsjerkelûden, hebben we besloten om over te stappen naar een volledig digitale uitgave.

De wereld om ons heen verandert en wij veranderen mee. Deze stap wordt gezet met het oog op duurzaamheid en kostenbesparing. Door digitaal te gaan, verminderen we onze impact op het milieu door minder papierverbruik.

We begrijpen dat velen van jullie genoten hebben van het tastbare kerkblad dat door de brievenbus viel, maar we hopen dat jullie openstaan voor deze nieuwe manier van delen en communiceren. De digitale versie zal dezelfde warmte, informatie en verbinding bieden als de papieren Tsjerkelûden, maar dan via een platform dat ons in staat stelt om snel en efficiënt met elkaar te communiceren.

Heeft u geen internet of maakt u geen gebruik van e-mail, dan is het mogelijk om de Tsjerkelûden toch op papier te ontvangen. Hiervoor vragen wij een bedrage van € 15,00 per jaar.

Als u de Tsjerkelûden per post toegestuurd wilt krijgen, betaalt u jaarlijks € 15,00 + € 10,00 portokosten. Kiest u voor de papieren versie, geef dit dan telefonisch door aan Annelies Bergsma, tel. 0566-623117 of via e-mail aan ledenadministratie@sintpiterkerk.nl

Lees hier alvast de online versie van december 2023