De Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum wil een plaats zijn waar mensen, groot en klein, samen kunnen zoeken naar antwoorden op grote en kleine levensvragen. Een plaats waar we inspiratie kunnen vinden in God’s woord en dit in verbinding met elkaar kunnen vertalen naar het leven van vandaag. De woorden van God inspireren ons om elkaar in alle veelzijdigheid en veelkleurigheid te zien en te ontmoeten, tot bezinning te komen en om te zien naar elkaar.

Bezinning

De zondagse viering is een belangrijk moment van ontmoeting en bezinning. We komen samen in een middeleeuws gebouw waarin een historisch continuüm van geloofsgemeenschappen voelbaar is. De uitleg van de Bijbel geeft ons stof tot nadenken, prikkelt ons en inspireert ons in ons leven van alledag. We genieten van samen zingen en mooie muziek, een mooie, verzorgde liturgie. We waarderen tradities en vertrouwde rituelen, en staan open voor en zijn nieuwsgierig naar nieuwe vormen van vieren en beleven van de woorden van God in ons leven.

Omzien naar elkaar

In onze gemeente kennen we elkaar en hebben we aandacht voor elkaar. Als een gemeentelid een zware tijd doormaakt, dan is het opvallend om te zien hoe snel er een spreekwoordelijke warme deken door de gemeenteleden om de schouders van deze persoon wordt gelegd. Met een ‘schaal van licht’ of een ander zorgzaam gebaar. Iedereen is welkom en mag zich ‘thuis’ weten.

Ontmoeting

We zien onze gemeente als een plaats van ontmoeting tussen mensen. En als een netwerk van liefde, hoop en geloof voor elkaar en voor de omgeving waarin wij leven. Niet een plaats van stenen muren en bestaande structuren maar een gemeenschap en een plek die toegankelijk is voor een breder publiek dan de eigen leden. Aan die ambitie geven we invulling door activiteiten te organiseren als de Lichtjeswandeling, het Kinderkerstfeest, de cadeautjes van Sint Piter voor de kinderen die het moeilijk hebben, en bijvoorbeeld de acties voor de Voedselbank.