Nieuwe Tsjerkelûden

Vrijdag 21 juni is niet alleen de zomer begonnen, maar is ook de nieuwe Tsjerkelûden jaargang 38 nummer 3 verschenen. Als lid van de PKN gemeente Grou-Jirnsum ontvang je deze kosteloos via e-mail. Ben je lid en heb je geen Tsjerkelûden ontvangen stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@sintpiterkerk.nl met het verzoek toegevoegd te worden aan de verzendlijst. Alleen leden toegankelijk voor leden.