Klokken luiden

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, sluit de PKN gemeente Grou-Jirnsum zich graag aan bij een prachtig initiatief. De komende drie woensdagen van 19.00 tot 19.05 uur zal de Sint Piterkerkklok worden geluid. (We kiezen bewust niet voor een kwartier in verband met de omwonenden.)                                                                                                 

Hiermee wordt gevolg gegeven aan een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Over de auteur