Een hartelijk welkom voor dominee Helmer le Cointre

Vanaf vandaag mogen we ds. Le Cointre van harte welkom heten in onze gemeente Grou/Jirnsum. Helmer zal de komende periode als tijdelijke dominee onze gemeente ondersteunen. De komende tijd zal vooral in het teken staan van kennismaken en ontmoeten. Tijdens de zondagochtenddienst hebben we al kunnen zien en horen wat voor enthousiaste persoonlijkheid Helmer met zich meebrengt. Ds. Le Cointre heeft veel ervaring in het verbinden van de kerk met de omgeving. Hij is ook iemand die met aandacht zorg heeft voor de gemeenteleden. We hebben er alle vertrouwen in dat we kunnen bouwen aan een mooie samenwerking in een tijd waar hoop en omzien naar elkaar zoveel harder nodig zijn. 

Kennis maken met onze ambulant predikant ds. Helmer le Cointre.