Een hartelijk welkom voor dominee Helmer le Cointre

Vanaf vandaag mogen we ds. Le Cointre van harte welkom heten in onze gemeente Grou/Jirnsum. Helmer zal de komende periode als tijdelijke dominee onze gemeente ondersteunen. De komende tijd zal vooral in het teken staan van kennismaken en ontmoeten. Tijdens de zondagochtenddienst...
Lees hele bericht→