Vanuit de kerkenraad (wk 15) 11 & 12 april

Dit jaar geen Paascyclus zoals u van ons gewend bent. We staan dit jaar op een andere, maar nog steeds eigen manier stil bij deze dagen. Veelal vanuit ons eigen huis, maar digitaal verbonden. Op Stille Zaterdag vragen we u allen om een kaars te branden om 21.30 uur en via onze site (www.sintpiterkerk.nl ) een kort moment, samen met elkaar, deze speciale avond te beleven. Op Paaszondag hebben we geprobeerd een korte dienst neer te zetten met een Fryske schriftlezing door Ruurke en een prachtig lied gezongen door Anne Marije, ondersteund door Carl op piano. Ook Sjirk en Muriel zorgen voor een mooie muzikale omlijsting in deze dienst. Voor de kinderkerk-kinderen hebben we als kerkenraad een kleine Paasattentie geregeld. Hopelijk hebben we voor Pasen op deze manier voor een ieder iets speciaals kunnen bieden.

Stille Zaterdag – start 21.30 uur

– Branden van de nieuwe Paaskaas en gezamenlijk branden van een kaars thuis

– Melodie lied 598: Als alles duister is

– Paasboodschap

VIDEO | STILLE ZATERDAG

Paasmorgen

– Lied 634, coupletten 1 en 2: U zij de glorie

– Schriftlezing in het Frysk (Ruurke): Mt.6: 24-34

– lied 979: 1 t/m 6

– Schriftlezing in het Frysk (Ruurke): Mt. 28: 1-7

– lied 630: 1 en 3

– Overdenking

– Lied Anne Marije: Als de liefde maar blijft winnen

–  J. S. Bach – Christ ist erstanden (verso 1).

Het synodemoderamen van onze kerk en de Raad van Kerken in Nederland hebben zich aangesloten bij de oproep van de Rooms-Katholieke bisschoppen om in het hele land de kerkklokken te laten luiden. Een prachtige verbindende actie op Paaszondag waar ook wij graag ons bij willen aansluiten. Ook de Sint Piter klokken zullen Paaszondag 12 april a.s. luiden om 12.00 uur. 

VIDEO | Sint Piter kerk Grou – Jirnsum week 15 (12 april) PASEN 2020

Nogmaals wil ik u erop wijzen dat er een Whatsapp-groep is vanuit de kerk. Hierin worden foto’s en ideeën gedeeld en gewoon verbinding gezocht met elkaar. We kunnen u toevoegen aan de kerk appgroep, laat het dan weten door mij even een appje te sturen, dan voeg ik u toe (0628275611).

Heeft u vragen, ideeën of zorgen laat het ons dan weten. Met uw hulp kunnen we als gemeente zo goed mogelijk om elkaar blijven denken. Alle informatie en onze speciale diensten kunt u vinden op onze site www.sintpiterkerk.nl.

Namens de kerkenraad,

Marieke Meinderts

Over de auteur