VIDEO |Stille zaterdag / paasavond

Vanouds de avond waarin de verhalen gelezen worden over de doortocht door het water (van de dood) naar het nieuwe leven toe. Vanuit de stilte
van de Goede vrijdag en het donker van het sterven van de Messias wordt het nieuwe licht geboren. Als symbool van de overwinning van het
licht en het leven op de dood, wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht. We horen van Schepping en bevrijding, we gedenken de Doop en
het feit dat wij allemaal lichtdragers mogen zijn.


Wil je thuis meedoen met het rituaal van Doopgedachtenis en lichtritus, zet dan een kom water klaar en een kaars met lichtjes om aan te
steken tijdens dit deel van de dienst. Zang komt van Muriël en Sjirk en Carl Visser bespeelt de vleugel.

Download: liturgie

Over de auteur