Vanuit de Kerkenraad (wk 16) 19 april

Wat ben ik blij om zoveel positieve geluiden uit onze gemeente te horen over de diensten die wij organiseren. Helaas hadden we op Paasmorgen eerst een technisch mankement maar na herstel hebben velen van u na de Paaslunch alsnog de dienst kunnen bekijken. Zo hebben we iedere zondagochtend toch nog een moment samen. Een hele belangrijke rol hierin wordt vervuld door Walter. Hij reist met zijn camera steeds naar verschillende adressen om opnames te maken zodat hier weer een mooie dienst van kan worden gemaakt. Wat mogen we blij zijn met zulke lieve mensen in onze gemeente. 

En op vele fronten wordt er creatief meegedacht en invulling gegeven aan het kerk zijn. Ontmoeting en zorg voor elkander op een andere manier, geweldig. 

Op zondag 19 april a.s. zal onze dienst er als volgt uit zien:

– Carl op orgel: Vater Unser (Bohm)

– Schriftlezing: Lucas 24: 13-35

– Carl op orgel: lied 631 coupletten 3 en 4

– Overdenking

– Carl op piano en zang door Lolke en Sjirk: ‘Half zo echt’ (Veldhuis en Kemper)

Nogmaals wil ik u erop wijzen dat er een Whatsapp-groep is vanuit de kerk. Hierin worden foto’s en ideeën gedeeld en gewoon verbinding gezocht met elkaar. We kunnen u toevoegen aan de kerk appgroep, laat het dan weten door mij even een appje te sturen, dan voeg ik u toe (0628275611).

Heeft u vragen, ideeën of zorgen laat het ons dan weten. Met uw hulp kunnen we als gemeente zo goed mogelijk om elkaar blijven denken. Alle informatie en onze speciale diensten kunt u vinden op onze site www.sintpiterkerk.nl.

Namens de kerkenraad,

Marieke Meinderts

Sint Piterkerk Grou – Jirnsum week 16 (19 april)

Over de auteur