Vanuit de Kerkenraad (wk 13) 29 maart

Samen staan we sterker. Als een team gaan we dit aan. Als alles in de wereld omvalt, blijf jij dan naast me staan.

En toen hoorden we dat we nog langer met beperkende maatregelen te maken zouden hebben. Wat een impact heeft het Coronavirus op ons leven. En heel snel realiseerden we ons dat ook Pasen en Pinksteren dit jaar niet op de reguliere manier gevierd kunnen worden. Het prachtige Paas-initiatief met een projectkoor is afgeblazen. De Sint Piterkerk blijft voorlopig gesloten. Ook de komende zondagen zal via onze site, www.sintpiterkerk.nl een lezing en overdenking van Reinier worden geplaatst omlijst met orgelspel van Carl. Geen volledige dienst  maar wel een klein beetje ‘onze zondagsdienst’. De tekst van de overdenking is tevens na te lezen op onze site.

Eddy en Klaas Vos zullen ervoor zorgen dat de nieuwsbrief op zaterdag al rondgebracht wordt en Klaas Stelma zorgt, zoals altijd, voor de digitale verspreiding.

Verder willen we u verwijzen naar Omrop Fryslân waar de komende zondagen om 10.00 uur een viering vanuit de Martinikerk in Franeker wordt uitgezonden.

De komende woensdag zal nog eenmaal van 19.00 tot 19.05 uur de Sint Piterkerkklok worden geluid. (We kiezen bewust niet voor een kwartier in verband met de omwonenden.)                                                                                                  

Hiermee wordt gevolg gegeven aan een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Via onze site zullen we u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen en iedere zaterdag ontvangt u een nieuwsbrief waarop u de belangrijkste ontwikkelen mee zult krijgen.

Namens de kerkenraad,

Marieke Meinderts

Pastoraat in tijden van Corona

Geconfronteerd met alle maatregelen van overheid en kerk, de laatste zowel landelijk als classicaal, realiseer ik me nog eens extra hoe in feite alle activiteiten in een gemeente als de onze gekenmerkt worden door onderling contact en ontmoeting.

Er is eigenlijk niets meer wat nog op de gebruikelijke manier zou kunnen.

Dat geldt allereerst voor onze kerkdiensten. Daarvoor hebben we voor de komende maanden een oplossing gevonden, zoals u wellicht al gemerkt hebt. Via onze website kunt u een en ander zo “life” mogelijk meemaken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de tekst van de overdenking na te lezen.

De geplande gespreksbijeenkomsten die nog uitstonden komen helaas te vervallen. Hetzelfde geldt voor vergaderingen.

Daarnaast krijgt de ontmoeting natuurlijk gestalte in het pastoraat. Vlak voordat alles ineens anders werd hebben we gelukkig nog een mooie Mienskipsmiddag met elkaar kunnen beleven. Het persoonlijke pastoraat staat voorlopig stil. Dat wil zeggen: in uiterste gevallen kan ik uiteraard bij u op bezoek komen (lijkt me).

In alle andere situaties zal ik proberen om via post, mail of telefoon het contact met u te onderhouden. Ik zal daarin zelf de nodige initiatieven nemen. Maar u kunt ook contact met mij opnemen. Ik merk dat sommige collega’s daarvoor vaste tijden aangeven. Daar voel ik niet zoveel voor.

Normaal gesproken ben ik sowieso  bereikbaar van maandag t/m donderdag.

Wat in de huidige situatie misschien nog wel meer daarvoor van belang is, is dat we allemaal oog en oor hebben voor elkaar. Mocht u dus denken dat iemand behoefte heeft aan een (telefonisch) gesprek, een kaartje of brief of anderszins, geeft u dat dan alstublieft aan mij door! Dat geldt niet alleen voor al onze vrijwillig(st)ers die bezoekwerk doen (de contactdames en – heren), maar voor ons allemaal.

Vangt u dus een signaal op, laat het mij dan even weten. Dat kan via de mail (r.nummerdor@gmail.com), of telefonisch (844444).

Mocht u suggesties hebben voor hoe we in deze bijzondere periode nog beter naar elkaar om zouden kunnen zien, dan hoor ik ook dat heel graag van u.

Zoals het er  u voorstaat komen we op 2 april als (kleine) kerkenraad weer bij elkaar. We bespreken dan weer hoe we een en ander het beste gestalte kunnen geven in de maanden die voor ons liggen.

Reinier Nummerdor.

OPROEP diaconie

We verkeren allen in een onzekere tijd, waarbij het dringende advies geldt om fysiek contact zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Voor veel mensen die al in een eenzame en/of kwetsbare situatie verkeren, komt dit dubbel zo hard aan. Hoe kunnen we deze mensen toch nog een blijk van medeleven geven? Hoe kunnen we deze mensen in deze moeilijke tijd tot steun zijn? Best lastig om hier een antwoord op te geven. Een kaartje door de bus? Een bloemetje (laten) bezorgen? De boodschappen halen voor iemand anders? Of zijn er andere ideeën? Wij staan open voor suggesties en willen graag een bijdrage leveren voor een mooi en positief gebaar. Kunt u iets bedenken, laat het ons dan graag weten. Samen staan we sterk.

Namens de diaconie,

Trees Mulder   (tel. 624099)

Henk Feenstra (tel. 621126)

Zolang er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden verzorgen we in principe elke week een korte uitzending via onze website: www.sintpiterkerk.nl

U kunt daar luisteren en kijken naar orgelspel en een overdenking. Ook speelt Carl de melodie van een lied, waarvan u een of meerdere coupletten mee kunt zingen. Hierbij de gegevens voor 29 maart:

Orgelspel: Herzliebster Jesu (Joh. Brahms)

Schriftlezing: Mattheüs 5:8 en 6: 5-13

Lied 833 (1e x Engels, 2e x Nederlands)

Overdenking

Orgelspel: Herzliebster Jesu (Vierling, als orgelsolo).

KLIK HIER VOOR OVERDENKING & ORGELMUZIEK week 13 ( 29 maart)

Over de auteur