Verbouwing toren per 1 juni officieel afgerond

Nu bijna een jaar geleden, in juni 2021, zijn we gestart met de verbouwing van de toren. Het lokale architectenbureau VNL heeft op verzoek van het toenmalige college een mooi ontwerp gemaakt. Voor de uitvoering tekenden het bouwbedrijf Hooghiemster en het installatiebedrijf Dijkstra. De verbouwing is deels betaald uit subsidies van Pleatslik Belang, Fûns MidFryslan, Stichting Hoekstra Viersen Steenendam, Meinderts-Sybenga stichting en it Mienskipsfûns Leeuwarden. Sommigen van u hebben de afgelopen maanden het resultaat mogelijk al gezien of zelfs uitgeprobeerd. Het heeft alles met elkaar wat langer geduurd dan we hadden voorzien, maar het resultaat mag er zijn. We zijn buitengewoon blij met wat er van de oorspronkelijke ideeën en plannen terecht is gekomen. In de toren zijn 2 toiletten aangebracht waaronder een ruime invalide toilet. Het oude metselwerk van de toen is op een prachtige manier zichtbaar geworden doordat de toiletten als een unit midden in de ruimte zijn geplaatst en alles mooi wordt aangelicht. De CV installatie is vernieuwd en grotendeels aan het oog onttrokken en de ontluchting van de vloerverwarming is verbeterd. De elektrische installatie is voor een groot deel naar de eerste zolder verhuisd. Om de toiletunit is een fraaie trap geplaatst en halverwege deze trap kun je een de oude landkaart van het oude Grou zien die op het dak van de unit is aangebracht. Diezelfde kaart komt in wit-op-zwart terug in de vloerbedekking van de toiletten. Met deze verbouwde toren wordt onze kerk functioneler en zijn we meer in staat om deze mooie plek te delen met anderen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gemakkelijker en beter ruimte bieden aan concerten en trouwerijen.

Komende woensdag 1 juni ronden we de verbouwing af in een bijeenkomst met onze subsidiegevers, de buren die een jaar lang met onze verbouwing te maken hebben gehad, de architect, de aannemer en de installateur. Daarmee is dan de verbouwde toren officieel geopend.

We willen alle gemeenteleden die hebben meegeholpen en meegedacht hartelijk bedanken en we willen iedereen van harte uitnodigen om het resultaat bij de eerstvolgende gelegenheid te gaan bewonderen.

Het college van kerkrentmeesters

Over de auteur