Vanuit kerkenraad week 41

Het Coronavirus is Nederland nog niet uit en lijkt weer heftig om zich heen te slaan. Nu we het ook in Grou aantreffen, komt het weer erg dichtbij. Als kerkenraad hebben we dan ook besloten, met de landelijke richtlijnen en de richtlijnen vanuit de PKN in de hand, om weer een aantal stappen terug te zetten. Vanaf komende zondag beperken we het aantal gemeenteleden in onze kerk tot 30 personen (incl. ambtsdragers). Natuurlijk blijft de anderhalve meter gelden. Daarnaast stoppen we voorlopig weer met gemeentezang. En geven we u het dringende advies om bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Dit zijn geen leuke maatregelen om af te kondigen maar samen hopen we hiermee uw en onze veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Onze organist Carl kwam met het mooie idee om vanuit de gemeente mensen te vragen die wel zouden willen voorzingen. We hopen dat veel gemeenteleden zich hiervoor willen opgeven zodat we iedere zondag 2 of 3 gemeenteleden hebben die een paar liederen voor ons kunnen zingen. Opgave kan bij Carl via: 06 20722027 of carl1681@hotmail.com. Geeft u daarbij gelijk aan welke zondagen u zou kunnen voorzingen?!

Dan het beroepingsproces. Hierin is het nu tijd om met de profielschets voor de nieuwe predikant bezig te gaan. Wij waren eerst van plan een gemeente-avond te organiseren om van u te horen wat er in de profielschets zou moeten. Helaas gooit ook hier het coronavirus roet in het eten. Wij willen nu graag meerdere kleine bijeenkomsten organiseren zodat u toch de gelegenheid heeft om in gesprek te gaan met de kerkenraad. Wanneer de bijeenkomsten zijn en met hoeveel personen is nog niet duidelijk. Mocht u willen komen dan vernemen wij graag welke dag (ma, di, woe, do) u het beste uit zou komen. U ontvangt dan enkele weken voor de bijeenkomst een uitnodiging.

Wij hopen dat deze kleine bijeenkomsten wel door kunnen gaan, helaas kunnen we dit met het oog op het weer oplaaien van het coronavirus niet garanderen. Als de maatregelen weer aangescherpt worden moeten we weer verder kijken.

Mocht u niet kunnen of willen komen op één van deze avonden dan kunt u uiteraard altijd een mail sturen naar scriba@sintpiterkerk.nl of een brief bij één van de kerkenraadsleden in de bus doen. Wij ontvangen deze reacties graag voor eind oktober.

Daarnaast hebben we nog het goede nieuws dat we per 1 november een ambulant predikant hebben kunnen aanstellen, te weten ds. Helmer le Cointre. Op de volgende nieuwsbrief zal ik hier wat meer over vertellen en zal ds. Le Cointre zichzelf ook aan u voorstellen.

Er is een groeiende Whatsapp-groep vanuit de kerk. Hierin worden foto’s en ideeën gedeeld en gewoon verbinding gezocht met elkaar. We kunnen ook u toevoegen aan de kerk appgroep. Laat het dan even weten door mij een appje te sturen, dan voeg ik u toe (0628275611).

Heeft u vragen, ideeën of zorgen laat het ons weten. Met uw hulp kunnen we als gemeente zo goed mogelijk om elkaar blijven denken. Alle informatie en onze speciale diensten kunt u vinden op onze site www.sintpiterkerk.nl.

Marieke Meinderts

Over de auteur