Vanuit de kerkenraad ( wk 30) 25 juli

Afgelopen zondag waren onze nieuwe richtlijnen al in werking maar voor de zekerheid willen we u daar ook in deze nieuwsbrief op attenderen. Reserveren voorafgaand aan de kerkdienst is niet meer nodig. U kunt weer als vanouds naar de kerk komen. Hier dient u wel uw naam te noteren op een lijst. Daarnaast gaan we na afloop van de dienst samen koffie drinken in de tuin (bij mooi weer natuurlijk). Tevens kunnen we weer gezamenlijk een aantal liederen zingen tijdens de dienst. Er is weer een lector en vanaf komende zondag staat er weer een mooi boeket op de tafel die we zullen bezorgen bij iemand uit onze gemeente.

Deze dienst in de Sint Piterkerk is ook te volgen via de kerkomroep.

Daarnaast is er komende zondag ook een digitaal bezinningsmoment gebaseerd op Mattheus 13: 44-52 te vinden op onze site.

VIDEO | Overdenking week 30

We hebben als kerkenraad ook gesproken over het opstarten van de diensten in Friesmastate. Hier willen we nog even mee wachten. Het betreft hier erg kwetsbare ouderen waarvan een deel het ook niet allemaal meer even goed snapt. Gezien de huidige stand van zaken rondom de ontwikkelingen van het virus vinden we het nog te onzeker of we aan deze diensten continuïteit kunnen gaan geven. We wachten dus op een iets stabielere situatie voordat we deze diensten ook weer op gaan starten.

Er is een groeiende Whatsapp-groep vanuit de kerk. Hierin worden foto’s en ideeën gedeeld en gewoon verbinding gezocht met elkaar. We kunnen ook u toevoegen aan de kerk appgroep. Laat het dan even weten door mij een appje te sturen, dan voeg ik u toe (0628275611).

Heeft u vragen, ideeën of zorgen laat het ons weten. Met uw hulp kunnen we als gemeente zo goed mogelijk om elkaar blijven denken. Alle informatie en onze speciale diensten kunt u vinden op onze site www.sintpiterkerk.nl.

Marieke Meinderts

Over de auteur