Vanuit de kerkenraad week 47

De kerkenraad heeft weer vergaderd en we hebben gekeken naar mogelijkheden om samen met de gemeente stappen te zetten in het beroepingsproces. We blijven zoeken naar innovatie ideeën en hopen u hier binnenkort meer over te vertellen. Daarnaast is gesproken over een verruiming van de huidige coronamaatregelen die wij in de Sint Piterkerk hanteren. We hebben besloten dat vanaf komende zondag het aantal gemeenteleden in onze kerk 30 personen wordt, maar dan excl. ambtsdragers. Natuurlijk blijft de anderhalve meter gelden. En geven we u het dringende advies om bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.

Zoals u weet is het initiatief opgepakt om met 2 tot 3 gemeenteleden toch een aantal liederen ten gehore te brengen. U kunt zich hiervoor nog altijd opgeven bij Carl via 06 20722027 of carl1681@hotmail.com. Ook hier gaan we iets verruimen. Het aantal zangers breiden we uit naar maximaal 5 personen. Daarnaast gaan deze zangers ook meer liederen ten gehore brengen, te weten 4 tot 6 liederen.

Wilt u komende zondag zeker zijn van een plaats dan kunt u deze reserveren.  Dit kan door op zaterdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur Eddy te bellen op nummer 06 54983002. Daarnaast kunt u via www.sintpiterkerk.nl al de gehele week voorafgaand aan de desbetreffende zondag plaatsen reserveren voor de dienst in de Sint Piterkerk. U vindt deze mogelijkheid onderaan onze startpagina. Natuurlijk kunt u ook gewoon op zondagochtend zonder te reserveren komen maar dan loopt u het risico dat er geen plaatsen meer beschikbaar zijn.

Er is een groeiende Whatsapp-groep vanuit de kerk. Hierin worden foto’s en ideeën gedeeld en gewoon verbinding gezocht met elkaar. We kunnen ook u toevoegen aan de kerk appgroep. Laat het dan even weten door mij een appje te sturen, dan voeg ik u toe (0628275611).

Heeft u vragen, ideeën of zorgen laat het ons weten. Met uw hulp kunnen we als gemeente zo goed mogelijk om elkaar blijven denken. Alle informatie en onze speciale diensten kunt u vinden op onze site www.sintpiterkerk.nl.

Marieke Meinderts

Over de auteur