Vanuit de Kerkenraad week 44

Komende zondag 1 november kunnen we als gemeente tijdens de zondagse dienst kennis maken met onze ambulant predikant ds. Helmer le Cointre. Mocht het u niet lukken om aanwezig te zijn, dan is het mogelijk om deze kennismaking later ook terug te zien via onze site www.sintpiterkerk.nl

Wilt u komende zondag zeker zijn van een plaats dan kunt u deze reserveren.  Dit kan door op zaterdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur Eddy te bellen op nummer 06 54983002. Daarnaast kunt u via www.sintpiterkerk.nl tevens plaatsen reserveren voor de dienst in de Sint Piterkerk. U vindt deze mogelijkheid onderaan onze startpagina. Natuurlijk kunt u ook gewoon komen op zondagochtend zonder te reserveren maar voor dan loopt u het risico dat er geen plaatsen meer beschikbaar zijn.

Het idee van Carl om een groep van voorzangers te organiseren is al een groot succes. Een enthousiaste groep gemeenteleden hebben zich aangemeld maar meer zangers zijn natuurlijk altijd welkom. Bekende en minder bekende liederen worden gezongen en zelfs vierstemmige uitvoeringen worden niet vermeden. Opgave kan bij Carl via: 06 20722027 of carl1681@hotmail.com. Geeft u daarbij gelijk aan welke zondagen u zou kunnen voorzingen?!

Er is een groeiende Whatsapp-groep vanuit de kerk. Hierin worden foto’s en ideeën gedeeld en gewoon verbinding gezocht met elkaar. We kunnen ook u toevoegen aan de kerk appgroep. Laat het dan even weten door mij een appje te sturen, dan voeg ik u toe (0628275611).

Heeft u vragen, ideeën of zorgen laat het ons weten. Met uw hulp kunnen we als gemeente zo goed mogelijk om elkaar blijven denken. Alle informatie en onze speciale diensten kunt u vinden op onze site www.sintpiterkerk.nl.

Marieke Meinderts