Vanuit de kerkenraad week 42

Met ingang van 1 november zal ds. Helmer le Cointre als ambulante predikant in Grou komen werken voor 20 uren in de week.

Ds. Le Cointre wordt deze maand 64 jaar, en was tot 6 september verbonden aan de Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen in Leeuwarden.

Hij studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en korte tijd in Buenos Aires in Argentinië.

Na zijn studie werkte hij in Amsterdam als kerkelijk werker en predikant en kwam in 1992 naar Leeuwarden.

Hij gaat graag voor in diensten en houdt van zingen en muziek. Hij wil Bijbelverhalen op een creatieve manier zo vertellen, dat ze betekenis kunnen krijgen in het leven van alledag. Hij volgde onder meer een opleiding Bibliodrama. Ook pastoraat ligt hem na aan het hart. De ontmoeting van mens tot mens voor Gods aangezicht staat voor hem daarbij centraal. Op dit gebied volgde hij een opleiding Klinisch Pastorale Vorming en Contextueel Pastoraat.

Hij doet graag toerustingswerk, zoals leesgroepen begeleiden en denkt graag met kerkenraad en gemeente mee over de toekomst van de kerk in de lokale gemeenschap.

Voorgaan in kerkdiensten, pastoraat, begeleiden van het beroepingswerk als consulent en meedenken over hoe kerk in het dorp te zijn, vormen op verzoek van de kerkenraad zijn speerpunten.

U heeft het in de media vast wel vernomen maar ook aan de kerken is verzocht om de groepsgrootte te beperken tot 30 gemeenteleden. Als gemeente in Grou/Jirnsum hadden we deze beslissing vorige week zelf al genomen. U kunt een plaats in de Sint Piterkerk reserveren.  Dit kan door op zaterdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur Eddy te bellen op nummer 06 54983002. Daarnaast kunt u via www.sintpiterkerk.nl tevens plaatsen reserveren voor de dienst in de Sint Piterkerk. U vindt deze mogelijkheid onderaan onze startpagina. Natuurlijk kunt u ook gewoon komen op zondagochtend zonder te reserveren maar voor ieders veiligheid kan het voorkomen dat de kerk toch al vol zit.

Onze organist Carl kwam met het mooie idee om vanuit de gemeente mensen te vragen die wel zouden willen voorzingen. We hopen dat veel gemeenteleden zich hiervoor willen opgeven zodat we iedere zondag 2 of 3 gemeenteleden hebben die een paar liederen voor ons kunnen zingen. Opgave kan bij Carl via: 06 20722027 of carl1681@hotmail.com. Geeft u daarbij gelijk aan welke zondagen u zou kunnen voorzingen?!

Dan het beroepingsproces. Hierin is het nu tijd om met de profielschets voor de nieuwe predikant bezig te gaan. Wij waren eerst van plan een gemeente-avond te organiseren om van u te horen wat er in de profielschets zou moeten. Helaas gooit ook hier het coronavirus roet in het eten. Wij willen nu graag meerdere kleine bijeenkomsten organiseren zodat u toch de gelegenheid heeft om in gesprek te gaan met de kerkenraad. Wanneer de bijeenkomsten zijn en met hoeveel personen is nog niet duidelijk. Mocht u willen komen dan vernemen wij graag welke dag (ma, di, woe, do) u het beste uit zou komen. U ontvangt dan enkele weken voor de bijeenkomst een uitnodiging.

Wij hopen dat deze kleine bijeenkomsten wel door kunnen gaan, helaas kunnen we dit met het oog op het weer oplaaien van het coronavirus niet garanderen. Als de maatregelen weer aangescherpt worden moeten we weer verder kijken.

Mocht u niet kunnen of willen komen op één van deze avonden dan kunt u uiteraard altijd een mail sturen naar scriba@sintpiterkerk.nl of een brief bij één van de kerkenraadsleden in de bus doen. Wij ontvangen deze reacties graag voor eind oktober.

Er is een groeiende Whatsapp-groep vanuit de kerk. Hierin worden foto’s en ideeën gedeeld en gewoon verbinding gezocht met elkaar. We kunnen ook u toevoegen aan de kerk appgroep. Laat het dan even weten door mij een appje te sturen, dan voeg ik u toe (0628275611).

Heeft u vragen, ideeën of zorgen laat het ons weten. Met uw hulp kunnen we als gemeente zo goed mogelijk om elkaar blijven denken. Alle informatie en onze speciale diensten kunt u vinden op onze site www.sintpiterkerk.nl.

Marieke Meinderts

Over de auteur