Vanuit de kerkenraad

Op maandag 14 december hebben velen van ons de toespraak van onze minister-president gehoord waarin een nieuwe lockdown werd afgekondigd in Nederland. De regering roept ons allen op om zoveel mogelijk thuis te blijven en fysieke sociale contacten te beperken. De kerkenraad heeft dinsdag 15 december een digitale vergadering gehad en hierin nadrukkelijk dit punt besproken.  

Als kerk vinden wij dat we niet een uitzonderingspositie moeten willen innemen op het uitgangspunt dat een ieder zoveel mogelijk thuis moet blijven. Gezien de ernst van de pandemie en uit solidariteit met een ieder gaat de kerk voorlopig dicht tot 19 januari 2021. We realiseren ons dat de kerk ook een plek van verbondenheid en ontmoeting is in deze tijd, maar de samenleving gaat voor fysieke contacten op slot en juist de kerk is onderdeel van deze samenleving.

Een mogelijk lichtpuntje is het werk van Henk Methorst en Walter Miedema. Zij zijn de afgelopen periode druk bezig geweest en zullen dit ook de komende periode nog zijn om een live stream aan te leggen vanuit de Sint Piterkerk. Als dit lukt kunnen we de Kerstvieringen en de zondagse vieringen live vanuit de Sint Piterkerk volgen vanaf onze computer thuis. In dat geval blijft ook de kerkomroep in werking. Enkel een predikant, koster, organist, ouderling van dienst en de voorzangers zullen in de kerk aanwezig zijn voor de diensten die uitgezonden worden. Houd onze site www.sintpiterkerk.nl  goed in de gaten.

Komende zondag 20 december is dit nog niet mogelijk en deze dienst vervalt.

Er is een groeiende Whatsapp-groep vanuit de kerk. Hierin worden foto’s en ideeën gedeeld en gewoon verbinding gezocht met elkaar. We kunnen ook u toevoegen aan de kerk appgroep. Laat het dan even weten door mij een appje te sturen, dan voeg ik u toe (0628275611).

Heeft u vragen, ideeën of zorgen laat het ons weten. Met uw hulp kunnen we als gemeente zo goed mogelijk om elkaar blijven denken. Alle informatie en onze speciale diensten kunt u vinden op onze site www.sintpiterkerk.nl.

Marieke Meinderts

Over de auteur