Van uit de Kerkenraad (wk 21) 24 mei

Vanuit de kerkenraad

Afgelopen dinsdag 19 mei jl. hebben we wederom een kerkenraadsvergadering gehad. Een belangrijk onderwerp op de agenda was de openstelling vanaf 1 juni a.s. van onze kerk. De kerkenraad heeft na uitvoerig overleg besloten om vanaf 7 juni weer kerkdiensten te gaan houden in onze Sint Piterkerk. We realiseren ons dat deze Coronacrisis nog zeer lang kan duren en dat we samen een plaats zijn van ontmoeting in hoop, geloof en liefde. Er zullen zeer strenge protocollen en richtlijnen gelden waarbinnen we een dienst kunnen organiseren die anders dan anders zal zijn. Een belangrijk onderdeel is bijvoorbeeld de gemeentezang die nu niet mag plaatsvinden. We zullen creatief hierin zijn en een nadere uitwerking vindt momenteel plaats. We houden u op de hoogte.

Op zondag 24 mei a.s. zal onze dienst er als volgt uit zien:

– Carl op orgel: Basse de Cromorne – L.N. Clerambault

– Schriftlezing: Exodus 23: 10-12 en Psalm 104: 13-24

Carl op orgel: Lied 977 coupletten 1-3

– Overdenking

– Carl op orgel: Plein Jeu – L.N. Clerambault

VIDEO | Week 21 (24 mei) Overdenking en orgelmuziek

Er is een groeiende Whatsapp-groep vanuit de kerk. Hierin worden foto’s en ideeën gedeeld en gewoon verbinding gezocht met elkaar. We kunnen ook u toevoegen aan de kerk appgroep. Laat het dan even weten door mij een appje te sturen, dan voeg ik u toe (0628275611).

Heeft u vragen, ideeën of zorgen laat het ons weten. Met uw hulp kunnen we als gemeente zo goed mogelijk om elkaar blijven denken. Alle informatie en onze speciale diensten kunt u vinden op onze site www.sintpiterkerk.nl.

Marieke Meinderts

Over de auteur