Uitleg nieuwe predikant

De afgelopen periode hebben we jullie zoveel mogelijk mee proberen te nemen in de stappen die we als gemeente en dus kerkenraad moeten zetten om tot het beroepen van een nieuwe predikant te komen. Hierbij hebben we natuurlijk ook de gemeente om input gevraagd naar de wensen en behoeften die we mee kunnen nemen in het beroepingsproces. Hier heeft een groot gedeelte van onze gemeente aan meegewerkt. Daarnaast zijn we op verzoek van het Breed Moderamen (BM) in gesprek gegaan met omliggende gemeenten. Hierover hebben we jullie eerder geïnformeerd. Daarnaast hebben we lastige gesprekken gevoerd over de financiële situatie van onze gemeente nu in het kader van het beroepingsproces het BM ons ook heeft laten weten, dat er een sluitende meerjarenbegroting opgesteld moet worden over de jaren 2021-2028. Deze meerjarenbegroting moet vervolgens voorgelegd worden aan het CCBB, die op haar beurt het BM adviseert over de financiële haalbaarheid van onze wensen inzake de aanstelling van een nieuwe predikant.

Gezien de uitkomsten van de meerjarenbegroting (financiën) en rekening houdend met de landelijke

richtlijnen omtrent de aanstelling van een predikant (grootte van gemeente) heeft de kerkenraad uiteindelijk een meerjarenbegroting ingediend waarbij we rekening hebben gehouden met een aanstelling voor een predikant voor 3 dagen per week (0.6 fte). Daarbij moeten we ons realiseren dat er ook in die situatie sprake is van een jaarlijks exploitatieverlies.

We zijn erg blij dat we een akkoord vanuit het BM hebben ontvangen op deze begroting voor het opstarten van het beroepingsproces voor een predikant voor 3 dagen per week. Ook al is dit ook een zware beslissing geweest om 1 dag predikant in te leveren, nu we ook een gemeente zijn die ambitie heeft om zichzelf als kerk voor elkaar en het dorp op de kaart te zetten.

Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat er mensen zijn die behoefte hebben aan verdere toelichting of die behoefte hebben aan een gesprek over dit besluit. Deze mensen kunnen zich wenden tot de kerkenraad via scriba@sintpiterkerk.nl.

Naast het goede nieuws dat we groen licht van het BM hebben gekregen kunnen we nu ook officieel onze beroepingscommissie installeren. Achter de schermen werd er al hard gewerkt maar dit mag nu ook voor de schermen. Tjitske Faber (voorzitter), Nynke de Vries (secretaris), Fokelien van der Meulen, Anne bij de Weg, Rutger Popkema en Henk Feenstra zullen binnenkort formeel geïnstalleerd worden.

Over de auteur