Medewerkenden aan de dienst:
Voorganger: ds. J Kraan uit Burgum
Organist: Mea Stelma-Falkena


Ouderling: Marieke Meinderts
Diaken: Trees Mulder
Lector: geen
Koster: Eddy van der Noord
Kinderkerk: geen
Voorzangers: Muriël en Sjirk Seinen en Klaas Stelma

Kerkgangers: Er zijn geen kerkgangers aanwezig.

Klik hier om de uitzending te beluisteren via: de kerkomroep

Orde van dienst
Welkom en mededelingen door Marieke
Aansteken van de kaarsen door Marieke
Aanvangslied 67: 1 en 2
Onze hulp en groet
Kyriëgebed
Glorialied 302: 1 en 3
Gebed
Schriftlezing: 1 Samuël 2: 1 – 10
Schriftlezing: Lucas 2: 21 – 40
Lied: 159 a
Verkondiging, Stilte, orgelspel
Gebeden – stil gebed – Onze Vader:
Onze Vader in de hemel, – laat uw naam geheiligd
worden, – laat uw koninkrijk komen – laat uw wil
gedaan worden – op aarde zoals in de hemel. – Geef
ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. –
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben
vergeven wie ons iets schuldig was. – En breng ons
niet in beproeving, – maar red ons uit de greep van
het kwaad. – Want aan u behoort het koningschap,
– de macht en de majesteit – tot in eeuwigheid. –
Amen.
Mededeling over de collecten door Trees
Slotlied: 478: 1 en 4
Zegen en gesproken Amen