KENNIS MET THEOLOGIE

De Bijbel is wereldliteratuur. Een bonte verzameling teksten die de eeuwen door mensen te denken hebben gegeven en een handvat geboden hebben hun leven vorm te geven. Datzelfde geldt voor de christelijke feesten, godsdienstige rituelen en gebruiken en het werk van belangrijke Christelijke denkers. Je zult verrassende inzichten tegenkomen die je helpen je eigen levenservaring te ordenen en positie te kiezen in de wereld van vandaag.
Open:
Er is alle ruimte voor je eigen inbreng.
Vormend:
Ontdek hoe vormend het is om  je verdiepen in andere levenservaringen en andere levensperspectieven dan die van je zelf.

Docenten:

Alle docenten zijn academisch geschoolde theologen die hun vak goed hebben bijgehouden. Ze zijn niet alleen goed thuis in de wereld van de bijbel en de christelijke traditie maar weten die ook te verbinden met de ervaringen en vragen van mensen van vandaag. De meesten van hen werken als predikant in de Protestantse Kerk van Nederland. De docenten wereldgodsdiensten kennen de wereld van Jodendom, Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme van binnen uit.

Opzet:
De cursus bestaat uit 6 blokken van elk zes avonden, verspreid over drie jaar.
Per jaar bieden we twee blokken aan. Elke keer als  een nieuw blok begint – dat is in oktober en januari – kun je instappen. Je kunt ook voor minder dan zes blokken meedoen.
Start nieuw blok:

Theologie scherpt je kritische blik waardoor je ziet welke machten onze maatschappij van vandaag in hun greep houden.
Verrassend:

Op 31 oktober gaat een nieuw blok van start. De volgende avonden zijn op 7, 14, 21 en 28 november en 12 december.
Onderwerpen en docenten:

31 oktober en 7 november : Oriëntatie Oude Testament, docent : Hinke Post – Knol
14 en 21 november : Oriëntatie Nieuwe Testament, docent : Jan Finnema
28 november en 2 december : ‘Wat heet goed? – christelijke denkers van vroeger en nu over goed leven’, docent : Adri Terlouw.

Tijd en plaats:
Van 19.30 – 21.30 uur in één van de zalen bij de Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden.
Kosten:
Eén blok kost €90,00 p.p.
Aanmelden:  theologischevorming2.0@gmail.com

Website: www.theologischevorming.eu

Over de auteur