Even voorstellen: de ambulante predikant

Met ingang van 1 november heb ik het voorrecht om als ambulante predikant uw gemeente te mogen dienen.

Mijn naam is Helmer le Cointre, 63 jaar, en ik was sinds 1992 als predikant verbonden aan de Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen in Leeuwarden. op 6 september heb ik daar afscheid genomen, dezelfde dag waarop ds. Reinier Nummerdor afscheid nam van Grou. Ik heb met veel plezier in Camminghaburen gewerkt, maar na 28 jaar was het genoeg. Nu vind ik het fijn om mijn opgedane kennis en vaardigheden ook op andere plekken dienstbaar te maken als ambulante predikant.

Ik ben als zoon van een Friese moeder (uit Burgum) en een Brabantse vader in Bunnik bij Utrecht opgegroeid.  Studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en korte tijd in Buenos Aires in Argentinië. Mijn afstudeerscriptie ging over de invloed van de Duitse theoloog en verzetsman Dietrich Bonhoeffer op de bevrijdingstheologie in Latijns Amerika.

Na een predikantschap in Amsterdam kwam ik met mijn gezin (mijn vrouw Eveline Molenaar en onze kinderen (Sara en Matthee) naar Leeuwarden, waar onze jongste Jochem is geboren. Inmiddels zijn de kinderen tussen de 26 en 32 jaar en zijn Eveline en ik opa en oma geworden van Sam.

Als predikant houd ik mij heel graag bezig met de vaste domineestaken, maar dan wel op een vernieuwende manier. Ik ga graag voor in diensten en houd van zingen en muziek. Ik schrijf soms ook zelf liedteksten of vertaal liederen uit het Engels of Spaans. Ik houd ervan om bijbelverhalen op een creatieve manier te vertellen en te interpreteren, zodat ze betekenis kunnen krijgen in het leven van alledag. Mijn opleiding Bibliodrama helpt mij daarbij. Ik haal voldoening uit gespreksgroepen en leerhuizen. In Leeuwarden heb ik diverse leesgroepen geleid, waar we theologische en filosofische boeken lazen. De pastorale zorg is voor mij altijd een bron van inspiratie, deelgenoot te mogen worden van de levens en geloofsverhalen van mensen. Samen zoeken naar waar en hoe God in je leven een rol speelt, blijft voor mij steeds een leerzame een verrijkende zoektocht. Mijn Klinisch Pastorale Vorming en Opleiding Contextueel Pastoraat helpen mij daarbij.

Ik zet me graag in om samen met kerkenraad en gemeente een visie te ontwikkelen voor de toekomst van de kerk en de lokale gemeenschap. Dit hebben we ook in Camminghaburen met vrucht en vreugde gedaan.

De ambulante predikant is nieuw bij de PKN. Sinds vorig jaar kan een gemeente een ambulant predikant aanvragen bij de landelijke kerk. De ambulante predikant doet tijdelijk regulier predikantswerk  ter vervanging bij ziekte of vacature.

Ik vind het heel fijn om in Grou voor uren in de week invaldominee te kunnen zijn. Voorgaan in kerkdiensten, pastoraat, begeleiden van het beroepingswerk als consulent en meedenken over hoe kerk in het dorp te zijn, vormen mijn speerpunten.

Ik hoop en verheug mij op een vruchtbare (tussen)tijd, in de periode waarin de gemeente op zoek gaat naar een nieuwe -vaste- predikant.

Een hartelijke groet,

Ds. Helmer le Cointre

Over de auteur