De zoeker zoekt in Grou (7)

De Zoeker gaat weer op pad met zijn kaart. Deze keer moet hij ‘De Hooghe
Pieck’ zijn. Dat kan in Grou maar één ding betekenen… Bij de toren van de Sint Piterkerk ontmoet hij oud-koster Eddy van der Noord.
Samen hebben ze het over uitzicht. Vanaf de toren heb je uitzicht, maar heb je dat in je leven ook?

Over de auteur