Brandveiligheid Sint Piter

Misschien weet je het nog, eind 2019 roken we tijdens een dienst een scherpe brandlucht. Dit, en het gegeven dat er zo nu en dan toch kerken afbranden na eeuwen zonder problemen, is voor de Kerkrentmeesters aanleiding geweest om de brandveiligheid van de Sint Piter onder de loep te nemen.

We zijn goed verzekerd, maar aan een uitkering achteraf heb je eigenlijk niet zoveel. Samen met een adviseur van Brandweer Fryslân hebben we alles in kaart gebracht, van preventie tot brandbestrijding en ontruiming. Het algehele beeld was overwegend positief. De kans op brand is heel beperkt en als er brand zou uitbreken tijdens het gebruik van de kerk zijn vluchtwegen goed toegankelijk. Dat we twee uitgangen hebben maakt de kerk extra veilig.

Het regelen van adequate inspectie na zogenaamde hete werkzaamheden, het aanleggen van een brandmeldsysteem en het oplossen van zwakke plekken in de elektriciteitsvoorziening zijn de belangrijkste zaken om aan te pakken. Consistorie en bovenzaal zijn risicoruimtes vanwege de gaskachels en waterkoker/koffiezetapparaat.

De brandlucht is waarschijnlijk veroorzaakt door een hallogeenlampje op de preekstoel. De komende maanden gaan we aan de slag met het aanpakken van de zwakke punten: de oude groepenkast wordt vervangen door een moderne, de wirwar aan verlengsnoeren in de kostersbank wordt vervangen door een set vaste contactdozen, de defecte noodverlichting wordt vervangen en uitgebreid en er wordt een brandmeldsysteem aangelegd dat bij beginnende brand het alarm doorzet naar een particulier alarmcentrale. In de bovenzaal en consistorie worden behalve rookmelders ook koolmonoxidemelders geïnstalleerd.

Voor de aanstaande onderhoudswerkzaamheden aan de kerk en de toekomstige verbouwing van de toren organiseren we dagelijkse inspecties na de werkzaamheden. Ook in de komende jaren blijven we verder investeren in brandveiligheid.

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/poster-brandveiligheid-in-kerken

De Kerkrentmeesters

Over de auteur