Onvergetelijk Museum in Museum Hert fan Fryslân in Grou

ou

In juni 2019 zijn we gestart met het project ‘Onvergetelijk Museum’, waarbij dementerenden en hun dierbaren in het museum welkom zijn voor een speciale rondleiding.

De deelnemers en hun mantelzorgers bekijken samen in een klein groepje met vrijwilligers de collectie van het museum.

Er wordt een keuze gemaakt uit de collectie, waarbij de deelnemers op een rustige wijze de gelegenheid krijgen om de objecten te bekijken, ervaringen ermee te delen, opmerkingen te maken, te voelen, naar muziek te luisteren en te genieten van het bezoek.

De ervaring leert dat door het ophalen van herinneringen, associaties en het naar elkaar luisteren men enthousiast deelneemt aan dit uitje. Op dit moment hebben we een expositie en films over Freerk Siekmans, over Water en Watersport, Schaatsen, Sint Piter, de Halbertsma familie en – fabrieken, Atsje Gaastra en over het raadhuis van Grou. Dus voor elk wat wils !

Data

De activiteit vindt elke eerste dinsdag van de maand plaats van half 11 tot kwart voor 12. De volgende data zijn: dinsdag 1 oktober, dinsdag 5 november en dinsdag 3 december.

Natuurlijk starten we met een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Soms hanteren we een thema, een andere keer is het thema vrij.

Kosten en inschrijven

U kunt inschrijven (graag minimaal een week van te voren) bij Janneke Wegman tel. 06-15902895 of Gieneke Verhoeven tel. 06- 49827841.

Vooraf kan informatie worden gevraagd en bijzonderheden kunnen worden besproken. Groepen zijn ook welkom, ook op andere dagen en tijden. Kosten 7,50 p.p. (inclusief museumentree, koffie of thee).

Extra informatie:  www.museumhertfanfryslan.nl onze website en

die van het landelijk project  www.onvergetelijkmuseum.nl

Over de auteur