Afscheid van koster Eddy van Noord

Eddy van der Noord neemt afscheid als koster en wordt ambassadeur van de Sint Piter

De meesten van u zijn al bekend met de enorme veelzijdigheid van onze koster Eddy van der Noord. Behalve koster is hij schrijver, uitgever van prachtige boeken en samen met zijn partner organisator van culturele gebeurtenissen. Nu heeft Eddy onlangs het verzoek gekregen om een biografie te schrijven. Daar gaat veel tijd in zitten en de optelsom van al deze activiteiten is helaas niet meer te combineren met het kosterschap. Eddy heeft daarom, in gesprek met ons, besloten om per 1 februari 2021 het kosterschap neer te leggen. De drie maanden respijt die hij ons daarmee biedt geven ons de gelegenheid om op zoek te gaan naar een geschikte opvolger. We zijn Eddy zeer erkentelijk voor wat hij afgelopen jaren voor ons als kerkgemeenschap en voor de Sint Piter heeft gedaan.

We zijn ontzettend blij dat we u hier ook kunnen meedelen dat Eddy wel verbonden blijft aan de Sint Piter. Afgelopen jaren heeft hij zich naast het kosterswerk ingespannen voor het verwerven van subsidies voor de verbouw van de toren en het meedenken in de ontwikkeling van de plannen voor verbouwing van het catechisatielokaal. Dankzij de verworven subsidies zijn wij nu in staat om de begane grond van de toren op een stijlvolle en passende wijze te voorzien van een toiletunit, waardoor het kerkgebouw functioneler wordt. Hij zit vol met mooie ideeën over het versterken en verbreden van de band met het dorp, het aantrekken van nieuwe activiteiten in en om de Sint Piter en het aanboren van nieuwe financiële bronnen om deze plannen te verwezenlijken. We zijn met hem overeengekomen dat hij voor in elk geval een jaar – maar met de intentie van een langere periode –  aan ons verbonden blijft als ambassadeur van de Sint Piter. In die rol zal hij deze ideeën verder uitwerken, maar zal hij ook de verbouwing van de toren begeleiden.

De Kerkrentmeesters.

Over de auteur