Trouwen

Zowel voor kerkelijke- als burgerlijke huwelijken kan de Sint Piterkerk dienen als prachtig decor. Met een totaal eigen invulling, op maat voor ieder bruidspaar. Voor kerkgemeenteleden is de huur gratis, anderen betalen 250 euro huur. Tevens zijn er geringe kosten voor inzet van de koster. Meer informatie bij de koster ( koster@sintpiterkerk.nl ) of onze dominee. (predikant@sintpiterkerk.nl ).

Uitvaart

Voor zowel kerkgemeenteleden als niet-kerkgemeenteleden staat de Sint Piterkerk open voor een uitvaartdienst. De dienst wordt ingevuld naar de wensen van de nabestaanden. Contactpersonen zijn de uitvaartverzorgers en dominee van onze kerkgemeente.

Dopen

De Sint Piterkerk is een prachtige plek voor een bijzondere doopdienst. Contact gaat via de dominee. De doopdienst is onderdeel van een kerkdienst. Eigen elementen kunnen deel uitmaken van de dienst.