Giften aan de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Kerkelijke bijdragen


NL26 RABO 03308 536 86 t.n.v. Kerkelijke Bijdrage Protestantse gemeente Grou-Jirnsum
Deze bijdragen komen ten goede aan de kerk: het onderhoud van de gebouwen, kosten voor predikanten, betaalde medewerkers en musici, het mogelijk maken van activiteiten binnen de gemeente.

Diaconie

xxxxx t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum
Deze bijdragen komen ten goede aan diaconale projecten van de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum

Collectemunten

NL05 RABO 03064 968 79  t.n.v. CvK Prot. Gem. Grou-Jirnsum
Collectemunten kunt u in de Sint Piter kerk gebruiken voor de collectes in de diensten.