VIDEO | Twee clowns volgen de zoeker op

In de tijd voor Kerst en voor Pasen heeft ‘de zoeker van Grou’ filmpjes gemaakt, waarin hij op zoek ging naar ‘lichtpuntjes in een donkere tijd’ (Advent) en naar ‘het goede leven’ (40 dagen tijd). De filmpjes brachten hem op bijzondere plekken en bij bijzondere mensen. Nu nemen...
Lees hele bericht→

VIDEO | Paasmorgen 4 april

Een feestelijke viering van de Opstanding, met zang en muziek, paasevangelie met uitleg en met de viering van het Avondmaal, voor zover we dat op afstand kunnen vieren, natuurlijk. Wil je thuis meedoen aan het Avondmaal? Zet dan een snee of een stuk brood klaar en voor elke...
Lees hele bericht→

VIDEO |Stille zaterdag / paasavond

Vanouds de avond waarin de verhalen gelezen worden over de doortocht door het water (van de dood) naar het nieuwe leven toe. Vanuit de stiltevan de Goede vrijdag en het donker van het sterven van de Messias wordt het nieuwe licht geboren. Als symbool van de overwinning van...
Lees hele bericht→

VIDEO |Goede vrijdag 2 april

Een sobere viering met de lezing van het lijdensverhaal volgens Marcus (in de vertaling van Marie van der Zeijde). Er is zang, door Alie enLolke en er is orgelmuziek van Carl Visser. Download: Liturgie paasvieringen Het liturgieboekje is opgemaakt in A5-formaat. Hoewel het 11...
Lees hele bericht→

VIDEO | Witte donderdag

Paasviering met de CBS Nijdjip. Deze keer een viering in samenwerking metleerlingen en leerkrachten van de Nijdjipskoalle.Nu een Paasviering met ouders, kinderen en leerkrachten samen niet kan, hebben school en kerk de handen ineen geslagen: leerkrachtenfilmden op school en...
Lees hele bericht→

De paasdagen vanuit Sint Piterkerk

De diensten van de vier dagen van Pasen zijn alle te volgen met beeld en geluid. Via het vertrouwde Kerkomroep en de website sintpiterkerk.nl. Liturgieën komen beschikbaar via de website en de Nieuwsbrief. De dames van het liturgisch bloemschikken hebben voor alle vier de...
Lees hele bericht→

De zoeker zoekt verder (10)

De zoeker zoekt verder In zijn laatste filmpje is de Zoeker op zoek naar het ‘Ezelpad’ en hij wil weten wat het verschil is tussen een paard en een ezel en waarom Jezus op Palmzondag op een ezel de stad binnenkwam en niet op een paard. Bij de Sint Piter ontmoet de Zoeker...
Lees hele bericht→

Van de kerkenraad

De afgelopen maanden hebben ook in het teken gestaan van het werven van een nieuwe koster. We kunnen u melden dat per 1 april Tjitske van Lievenoogen onze nieuwe koster zal zijn. Ze verhuist per 14 mei a.s. naar de kosterswoning. We zijn erg blij dat Eddy het inwerken van Tjitske...
Lees hele bericht→

De zoeker zoekt verder (9)

De Zoeker gaat weer op pad met zijn kaart. Deze keer moet hij bij ‘De Graanweg’ zijn. Het brengt hem bij Bouwine Tijmstra, die vertelt over haar yoga-praktijk, waar ze mensen helpt om los te laten en te wortelen. Eenbijzonder verhaal als je ziet wat er deze zondag aan de orde is:...
Lees hele bericht→

Kerkdienst 21 maart

Ook op deze 5-de zondag in de 40-dagen tijd vieren wij de wekelijkse eredienst nog zonder kerkgangers en wel met twee voorzangers.Deze dienst is online te zien en te horen op youtube via: www.sintpiterkerk.nl en via www.kerkomroep.nl.Medewerkenden aan de dienst:Voorganger: Ds. H...
Lees hele bericht→