Vanuit de kerkenraad (wk 19) 10 mei

De persconferentie van Rutte en De Jonge op woensdag 6 mei jl. was hoopgevend. Steeds met de nadruk op eigen verantwoordelijkheid richting niet alleen jezelf maar naar onze samenleving gaan we bouwen aan meer ruimte. Ook voor ons als gemeente biedt dat perspectief voor onze zondagse dienst en pastorale zorg. Er wordt momenteel hard en creatief nagedacht hoe we hier vorm aan kunnen gaan geven. U zult daar binnenkort meer van ons over horen. Voorlopig houden we nog vast aan onze digitale dienst op zondag. We hebben echter gehoord dat niet al onze kerkgangers de nieuwsbrief ontvangen. Dit komt  doordat deze gemeenteleden niet zo ingevoerd zijn in de mail maar ook niet op het lijstje staan van Klaas Vos voor het rondbrengen van de nieuwsbrieven. Kent u zo iemand, laat het ons weten zodat wij hier actie op kunnen ondernemen. Daarnaast hebben we begrepen dat niet alle gemeenteleden, die dat wel graag zouden willen, de zondagse digitale dienst kunnen volgen. Als u zo iemand kent, geef dan ook graag de namen door. We zullen dan kijken hoe we dit voor een ieder goed kunnen oplossen. Dit mag naar kerkenraad@sintpiter.nl.

Helaas zal er deze zomer geen openstelling van de Sint Piterkerk zijn in het kader van Tsjerkepaad. De organisatie Tsjerkepaad heeft hiertoe besloten met als voornaamste reden dat de veiligheid van mensen, vrijwilligers en bezoekers voorop staat. De papieren Tsjerkepaadgids komt dit jaar dan ook niet uit. Zeer begrijpelijk dat dit besluit is genomen.

Op zondag 10 mei a.s. zal onze dienst er als volgt uit zien:

– Carl op orgel: Vater Unser – J.S. Bach

– Schriftlezing: Exodus 19: 16-25

– Carl op orgel: Lied 702 (3 coupletten)

– Overdenking

– Carl op orgel: Estampie – Anonymus

VIDEO | Week 19 (10 mei) Overdenking en orgelmuziek

Nogmaals wil ik u erop wijzen dat er een Whatsapp-groep is vanuit de kerk. Hierin worden foto’s en ideeën gedeeld en gewoon verbinding gezocht met elkaar. We kunnen u toevoegen aan de kerk appgroep, laat het dan weten door mij even een appje te sturen, dan voeg ik u toe (0628275611).

Heeft u vragen, ideeën of zorgen laat het ons weten. Met uw hulp kunnen we als gemeente zo goed mogelijk om elkaar blijven denken.

Marieke Meinderts

Over de auteur