Van uit de Kerkenraad (wk 23) 7 juni

Vorige week heb ik aangegeven dat we deze zondag weer een dienst in de Sint Piterkerk zouden organiseren. Helaas moet u nog een week geduld hebben. We willen graag alles goed georganiseerd hebben en dat vraagt dat we geen overhaaste beslissingen nemen. We zijn als kerkenraad samen met onze koster druk bezig met het afronden van een gebruikersplan waarin we alle voorzorgsmaatregelen hebben beschreven. Daarnaast zullen we deze maatregelen ook goed met elkaar moeten doorspreken en naleven. Dit vraagt nog wat extra tijd. Wel kan ik u alvast vertellen dat we de dienst met zo weinig mogelijk betrokkenen en bewegingen in de kerk zullen houden. Dit betekent bijvoorbeeld concreet dat we nog geen gebruik maken van onze lectoren, dat we nog geen bloemen aan gemeenteleden zullen bezorgen, dat we geen kinderkerk zullen houden. Daarnaast is belangrijk dat we niet mogen zingen in de kerk. We zullen dit oplossen door het opdragen van de tekst tijdens het orgelspel en het zachtjes mee neuriën. Voorafgaand aan de dienst zal de kerk extra doorgelucht worden en u vindt ontsmettingsmiddelen bij de ingang van de kerk.

Plaatsen in de kerk zullen gereserveerd moeten worden. Dit wordt telefonisch mogelijk op de zaterdag tussen 10 en 11 uur bij Eddy en daarna kunnen resterende plaatsen via onze site gereserveerd worden. Een totaal van 30 gemeenteleden mag in de Sint Piterkerk samen komen. Hierbij houden we rekening met de anderhalve meter. Het wordt dus anders maar we hebben wel weer een mogelijkheid om elkaar op zondagochtend te treffen, elkaar even aan te kijken en een woord te wisselen. Een gevoel van verbondenheid in geloof.

U ontvangt deze week een separate nieuwsbrief waarin we u in detail mee zullen nemen naar het nieuwe kerk zijn. Voor aankomende zondag bieden we een moment van bezinning via de digitale weg.

Op zondag 7 juni a.s. zal onze dienst er als volgt uit zien:

– Schriftlezing: Matheus 28: 16-20

– Overdenking

– Als afsluiting kunt u lied 706 zelf zingen, spelen of eens nalezen

VIDEO | Week 23 ( 7 juni) OVERDENKING

Er is een groeiende Whatsapp-groep vanuit de kerk. Hierin worden foto’s en ideeën gedeeld en gewoon verbinding gezocht met elkaar. We kunnen ook u toevoegen aan de kerk appgroep. Laat het dan even weten door mij een appje te sturen, dan voeg ik u toe (0628275611).

Heeft u vragen, ideeën of zorgen laat het ons weten. Met uw hulp kunnen we als gemeente zo goed mogelijk om elkaar blijven denken. Alle informatie en onze speciale diensten kunt u vinden op onze site www.sintpiterkerk.nl.

Over de auteur